1.03.21

 

Lasteaiakohtade taotlemine 2020/2021 õppeaastaks toimub 1. veebruar - 1. märts.
Koolikohtade taotlemine 1. klassi 2020/2021 õppeaastaks toimub 20. jaanuar - 8. märts.


Lisainfo Harku valla lasteaedade ja koolide kohta ning lasteaia- ja 1. klassi koolikoha taotlemise kohta on kättesaadavad Harku valla veebilehel https://www.harku.ee/koolid ja https://www.harku.ee/lasteaiad .

Palume arvestada sellega, et programm on käivitamise järgus. Küsimuste  ja probleemide tekkimisel palume pöörduda Harku valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Kristi.Villand@harku.ee (tel 6 063 800) või haridusspetsialisti Lemme.Hirv@harku.ee (tel 6 063 805) poole.

 

Üksikud vabad kohad Harku valla lasteaedades seisuga jaanuar 2020:

Alates 6. jaanuarist 2020 on ARNO keskkond avatud vanematele. Hetkel saab teha jooksvaks õppeaastaks kohataotlusi (puudutab eelkõige üksikuid vabu kohti ja eralapsehoiutoetust).

Taotlus peab olema tehtud https://piksel.ee/arno/harku/ . Lasteaiakohtade taotlemine toimub ka sel aastal 1.veebruar-1.märts.