12.04.22

Tabasalu Lasteaed Tibutare arengukava 2022-2025 (Harku Vallavolikogu 31.03.2022 otsus nr 30)

 

Eelnõu Tabasalu Lasteaed Tibutare arengukava 2022-2025

Tabasalu Lasteaed Tibutare arengukava 2018 - 2021 kinnitamine otsus 31.mai 2018 nr 46 saab tutvuda siit

Tabasalu Lasteaed Tibutare arengukava 2018 - 2021 31.05.2018 otsus nr 46 LISA

Tabasalu lasteaed Tibutare arengukava 2018-2021 eelnõuga saab tutvuda siit:

Tabasalu lasteaed Tibutare arengukava 2018-2021 eelnõu on kooskõlastatud:

Tabasalu lasteaed Tibutare hoolekogu poolt: hoolekogu protokoll nr. 39; 21.02.2018; otsus nr.1

Tabasalu lasteaed Tibutare pedagoogilise nõukogu poolt: protokoll 2017/18-4; 07.03.2018; otsus nr 1

Arengukava eelnõu kohta saab ettepanekuid teha- saates need e-postile: direktor@tibutare.edu.ee või aili.laht@tibutare.edu.ee 

Arengukava koostamise aluseks võetud sisehindamisraportiga saad tutvuda siit: 

Sisehindamisaruande ja arengukava arengu kavandamise aluseks on võetud Harku valla haridusasutuste Arengupeegel, mille kriteeriumite selgitustega saad tutvuda siit: 


Arengukava tähtajalist vastuvõtmist on pikendanud 2017. mais Harku Vallavalitsuse poolt alustatud arengukavade koostamise uus lähenemine (arengupeegel e-keskkonnas), mis  on osutunud aeganõudvamaks esialgu eeldatule.

Olema arengu planeerimisega tegelenud koostöös huvigruppidega alates august 2017 (moodustatud on asutuse arengukava töögrupp, koostöö lasteaia hoolekoguga), viinud läbi täiendava sisehindamise (lisaks 2015-2017 arengukava täitmise alusel koostatud sisehindamisaruandele) Harku Valla  arengupeegli 15 kriteeriumitest lähtuvalt (koos tõendusmaterjalide lisamisega) ja seega ei ole uute arengukavadega veel valmis jõutud üheski Harku valla haridusasutuses. Samas on tegemist innovaatilise lähenemisega, mis nõuab lihtsalt rohkem aega.

Harku Vallavalitsusega on  kokku lepitud arengukavade 2018-2021 eelnõude avaliku väljapaneku tähtaeg oli 13. märts 2018.

Tabasalu lasteaed Tibutare arengukava 2015-2017

Toimetaja: AILI LAHT