5.11.17

Siin kajastuvad erinevad projektid, milles Tibutare on osalenud.

1. Perioodil 18.-26.juuni 2017 on Tabasalu lasteaed Tibutare personal kaasatud ESF poolt rahastatud personaliprojekti "Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid"; 8.6. Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks" TAT kood: 2014-2010.1.2.001002.02.02.15-0002.

Meie personali pädevust suurendava projekti nimi on "Tabasalu lasteaed Tibutare õpikogukond tutvub parimate praktikatega Tartu 2-s lasteaias uuenenud õpikäsitluse ja kaasava hariduse LP mudeliga".

Tabasalu lasteaed Tibutare õpikogukonna eesmärk antud projektiga on:

1.      Uuel arengukava perioodil 2018-2020 oleme teadlikud ja oma lasteaia tegevussuundadeks lahti mõtestanud parimad praktikad uuenenud õpikäsitluse ja kaasavat haridust toetavast õppemetoodikast LP

1.1.alaeesmärk: oleme tutvunud parimate praktikatega uuenenud õpikäsitluse osas Tartu lasteaias Kannike ja meeskonna õhtusel seminaril koos kannikese lasteaia juhi Ülle Västrikuga kaardistanud ideed ja võimalused oma õppeasutuse arengu kaasava haridusstrateegia kavandamiseks.

1.2.alaeesmärk: kahe Tartu lasteaia õpikeskkonnaga tutvumine ja ümarlauad õpetajatega on andnud uusi ideid Tibutare lasteaia õppekorralduse muutuse tulemuslikkuse suurendamiseks.

1.3. Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritusest on koostatud kokkuvõttev artikkel Lasteaia veebipõhisesse ajalehte „Kuldmuna" ja võimalusel Harku Valla Teatajasse, mis suurendab lapsevanemate ja kogukonna teadlikkust uuenenud õpikäsitlusest ja parimatest praktikatest kaasava hariduse valdkonnas.

2. Tabasalu lasteaed Tibutare on kaasatud Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse kaudu rahvusvahelisse projekti Erasmus+

„QUALITY- 3C CHILD (CHEERFUL, COURAGEOUS, CREATIVE CHILD)?"

Projekti eesmärk on luua alushariduse õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedi hindamise mudel. Projekt toimub perioodil 2016-2018. Projekti koordinaatormaaks on Eesti, kust osalevad projektis 17 erineva lasteaia juhid, lisaks Tartu Ülikool.

Rahvusvahelised partnerid on kaasatud Portugalist, Horvaatiast, Lätist ja Kreekast. Kreekast osaleb lisaks alushariduse juhtide ühendusele ka kohalik ülikool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  2016/2017 õa meie uus KIK keskkonnateadlikkuse projekt "Tibutarelased õpivad looduses ja loodusest. Õppekäikude eesmärkide, sisu ja ajakavaga saad tutvuda siit:

4.  2015/2016 õppeaasta osaleme KIK keskkonnateadlikkuse programmis projektiga:

"Tabasalu lasteaed Tibutare laps tunneb, väärtustab ja huvitub loodusest."

 

 

5. TÜ Eetikakeskuse väärtuskasvatuse projektid 2012, 2013, 2015

2015 aastal saadud tänukiri

____________________________________________________________________________________________________

                                                 6.  Keskkonnaprojekt "Ökokratt" 2008 ja 2009 osavõtt

____________________________________________________________________________________________________

 

                                              7.    Lugemispesa projektiga on ühinetud aastast 2008

____________________________________________________________________________________________________

 

                                             8.  Päästekeskuse projektiga 112 päev ühinetud alates 2013 aasta                          

____________________________________________________________________________________________________

 

                                     9. 100 tamme Eesti 100 aastapäevaks projektiga ühinetud 2013 sügis.

____________________________________________________________________________________________________

10.