23.05.19

2018/2019 õppeaasta programmidel õpitust kokkuvõtted:

12.september osalesid meie 3-4 aastased Sipsikud ja Muumid Huvitava Bioloogia Kooli õppeprogrammil "Putukate põnev maailm". Õpi ja korda lapsega õpitut siit:

27. september osalesid meie 5-6 aastased Naksid MTÜ Muraste Looduskooli õppeprogrammil "Õuesõppe tund Vääna rabas". Tutvustust, mida õpiti ja nähti, loe siit

27.veebruaril osalesid 5-6 aastased Krõllid Eesti Energiakeskuse õppeprogrammil "Särtsutund". Kokkuvõtet õpitust näed siit: 

9. aprillil osalesid meie 4-5 aastased Kiisud Eesti Loodusmuuseumi õppeprogrammil "Eesti Metsloomas". Tutvustust, mida õpiti ja nähti vaata siit

21.mail osalesid 6-7 aastased Mikid Rannarahvamuuseumis "Randlase kiirkursusel". Õpitust saad vaadata ja lugeda siit: 

2017/2018 õppeaasta programmidel õpitust kokkuvõtvad esitlused:

Arillis külastasid Kiisud, Piilud, Naksid ja Krõllid Äärmäel Kuriste talus õppeprogrammi "Loomadele külla". Tutvustust, mida õpiti ja nähti, saad näha siit: 

29.mai osalesid Muumide rühma lapsed õppeprogrammil Jääaja keskuses "mammutipoiss Äksile külla", mida nähti ja kuuldi, loe siit:

30.mai osalesid Sipsikute lapsed õppeprogrammil "Viikingite järvereis Maardu järvel" Ülevaatega saad tutvuda siit: 

 

2016/2017 õppeaasta programmidel õpitust kokkuvõtvad esitlused:

8. september 2016 osalesid Kiisude rühma lapsed (6-7 aastased) Nõmme Looduskooli poolt läbi viidud õppekäigul Pääsküla rabas. Õppeprogrammil õpituga tutvu siit: 

16. september 2016 osalesid Muumide rühma lapsed (5-6 aastased) RMK Viimsi Looduskeskuse poolt korraldatud õppeprogrammil "Metsa sees on puud" Keila-Joal. Tutvu õppeprogrammil õpituga siit:

22. september 2016 õppisid Kiisude rühma lapsed Tallinna Loomaaia Zookooli õppeprogrammil "Loomad- erinevad elukeskkonnad". Mida põnevat teada saadi, vaata siit:

13.oktoobril 2016 õppisid väikesed Krõllid Tallinna Loomaaia Zookooli õppeprogrammil "Koduloom ja tema tähtsus" . Vaata Sinagi, mida lapsed kogesid siit:

23.november külastasid Sipsikud Tallinna Loomaaia Zookooli õppeprogrammi "Loomad erinevad elukeskkonnd". Sipsikute kogemustest saate osa siit:

12.jaanuaril seiklesid Piilude lapsed RMK Aegviidu Looduskeskuse pedagoogide juhendamisel "Huniretkel". Saa osa hundirektest siit:

16. veebruaril osalesid väikesed Krõllid ja 22. veebruaril 3-4 aastased Naksid Eesti Loodusloo Muuseumis õppeprogrammil "Eesti metsloomad". Õppeprogrammil kogetust saad lugeda siit:

23.märtsil said Mikid, Tibud ja väiksed Naksid osa Sagadi Looduskooli õppeprogrammist "Metsaema külaskäik". Mida ja kuidas õpiti, vaata siit: 

1.märtsil ja 3. märtsil käisid Mikid ja Tibud Eesti Loodusmuuseumis õppeprogrammil "Avastusteruum". Mida lapsed õppisid, vaata siit: 

4.mail seiklesid Sipsikud "Mäe all ja mäe peal" õppeprogrammil koos Nõmme Looduskooliga. Sipsikute tegemistest saad ülevaate siit:

12.mail käisid Muumide lapsed koos Muraste Looduskooli giidiga matkal Muraste metsas. Õppekäigust "Looduse igapäevaellu" näed kokkuvõtet siit: 

30.mail külastasid meie koolieelikud Ülemiste Veepuhastusjaama. Mida nad seal õppisid, saad lugeda siit: 

2015/2016 õppeaasta programmidel õpitu kokkuvõtvad esitlused:

Sellel lehel koostatud õppematerjalid on koostatud õppekäikudel õpitu põhjal ja valminud KIK toetuselel ning mittetulunduslikel eesmärkidel vabalt kasutatavad. 

10. septembril külastas Piilude rühm (5-6 aastased) RMK Viimsi Looduskeskuse õppeprogrammi "Metsas on väge". Mida seal nägime ja õppisime, vaata palun siit:

14. septembril külastasid Kiisude lapsed Muraste Looduskooli õppeprorgammi "Avastusretk looduse igapäevaellu". Matkal õpituga tutvumiseks kliki palun siia:

13.-15. oktoober külastasid meie 3 rühma Tallinna Loomaaia Zookooli õppeprogrammi "Koduloom ja tema tähtsus". Tibude rühmaga koos õpitust saab ülevaate siit:

18.novembril osalesid Piilude rühma lapsed Tallinna loomaaia Zookooli õppeprpgrammil

"Loomade erinevad elukesskonnad". Tutvu õpitu ja kogetuga siit:

14.detsembril külastasid Krõllide lapsed Muraste looduskooli õppeprogrammi "Valguse ootus" ja seda pimedas põnevas metsas. Tutvu kogetuga siin:

14.jaanuaril osalesid Mikide ja 22.veebruaril Tibude rühma lapsed Eesti Loodusmuuseumi õppeprogrammil "Eesti metsloomad". Tutvu õppekäigul kogetuga siin: 

22. jaanuaril õppisid Tibutare Sipsikud Eesti Loodusmuuseumi Avastusruumis tundma enda ja loomade meeli. Tutvu Sinagi õpituga siit: 

1. märtsil õppisid Tibutare Kiisud Eesti Loodusmuuseumis õppeprogrammil "Loomade aasta". Korrata õpitut saad siit:

19 aprillil osalesid Sipsikud Harku metsa õpperajal RMK Viimsi Looduskeskuse õppeprogrammil "Metsas on puud". Mine koos Sipsikutega õpperajale siit:

28. ja 29. aprillil õppisid Krõllid ja Naksid Eesti Loodusmuuseumis õppeprogrammil "Putukad"  Sul on võimalus koos Krõllide lastega õppida putukate elust uut ja põnevat teadma siit: 

16.mail matkasid Naksid Muraste metsas ja uurisid tiigi elustikku õppeprogrammil "Elu tiigis". Õpi ka Sina koos Naksidega siit:

19. mail käis meil külas Tallinna Vesi spetsialist, kes õpetas Piilude, Krõllide, Kiisude, Nakside lapsi vee teemal. Korda ja õpi Sinagi siit:

Toimetaja: REELI SIMANSON