« Tagasi

1.veebruar algab lasteaiakohtade taotlemine

1. veebruarist kuni 1. märtsini on vanematel võimalik ARNO e-keskkonna kaudu esitada oma lapsele taotlus lasteaiakoha saamiseks.

 

Lasteaiakohti jagatakse Harku vallas sobitusalgoritmi alusel, kus on prioriteetideks lapse vanus, õdede-vendade käimine samas lasteasutuses, kodu kaugus lasteasutusest.

 

Kui taotlus on esitatud juba eelnevalt ja sellele ei ole tehtud lasteaiakoha pakkumist ning see on ARNO e-keskkonnas menetlemisel, kannab süsteem selle automaatselt edasi järgmise õppeaasta rühmade komplekteerimisse ja eraldi uut taotlust esitada ei ole vaja.

 

Taotlusel määrab lapsevanem oma eelistuste järjekorra, kuhu lisab kõik Harku valla koolieelsed lasteasutused. Harku vald on üks teeninduspiirkond ning vald tagab võimalusel koha vanema eelistatud lasteaeda.

 

Võimalik on taotleda kohta ka Montessori rühma, kus käivad eri vanuses lapsed. Pedagoogika eripärast tulenevalt on rühma koosseisus oluline jälgida tasakaalu eri vanuste ja ka poiste ning tüdrukute suhtarvu osas. Rühma igapäevased tegevused toimuvad alternatiivpedagoogika põhimõtete järgi ja tavarühmast erineva päevaplaani alusel. Sellest tulenevalt komplekteeritakse sinna rühma vabanevaid kohti veidi teisiti ja vanemate sooviavalduste alusel.

 

Info lasteaiakoha pakkumise võimaluse kohta tuleb lapsevanemale e-kirja teel. Koha saamisel tuleb siseneda e-keskkonda ja kohapakkumine kas kinnitada või sellest loobuda. Kohapakkumise kinnitamiseks on aega kümme päeva ja kui selle aja jooksul ei ole pakkumist kinnitatud, see aegub ja kohta pakutakse järgmisele soovijale. Juhul, kui kohapakkumisest loobutakse või pakkumine aegub, muutub taotlus tagasilükatuks.

 

Lisainfot kohtade taotlemise kohta leiad: www.harku.ee/lasteaiad.

 

Lisainfo: Piret Klooren, alusharidusspetsialist, tel 606 3805, e-post: piret.klooren@harku.ee