13.09.23
Tibude rühma õpetajad on ENE RANNAMETS JA Angela Kiilmaa  ning õpetaja-abi RAILI SARAPUU.

 

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2023/2024 ÕA 

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.       

1.-15. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 18. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.  

 

TIBUD

1,5-2 aastased

 

ESMASPÄEV:

MINA JA KESKKOND

KUNST

11.20 - 11.40 LIIKUMINE õues

11.45 - 12.00 ÕPPEKLASSI KÜLASTUS

 

TEISIPÄEV:

KEEL JA KÕNE

10.00 - 10.20 MUUSIKA

 

KOLMAPÄEV:

MATEMAATIKA

10.00-10.20 MUUSIKA

 

NELJAPÄEV:

KEEL JA KÕNE

KUNST

REEDE:

9.00- 9.30 ÕPPEKLASSI KÜLASTUS

9.45- 10.05 LIIKUMINE SAALIS

 

                           

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt määratletud.

 

Toimetaja: AILI LAHT