2.06.17

Tabasalu lasteaed Tibutare üheks eripäraks on see, et meil toimub lisaks rühmaõpetaja poolt läbiviidavale kunstiõpetusele, ka süvendatud õpe eriharidusega kunstiõpetaja suunamisel.

Kunstiõpetaja Ave Peebo on tunnustatud pedagoog ja atesteeritud korduvalt vanemõpetaja ametijärku. Tema poolt juhendatud laste tööd on saanud tunnustatud nii piirkondlikel, vabariiklikel kui ka rahvusvahelistel laste tööde kunstinäitustel.

Lasteaial on eraldi kunstiruum (katuseakendega ateljee), kus lapsed 2 korda nädalas (alates 4-5 aastaste rühmast) käivad oma loovust arendamas, katsetades erinevates kunstitehnikates oma mõtteid väljendada.

Kunstiõpetuse süvasuuna õppekavaga saate tutvuda siit:

Toimetaja: REELI SIMANSON