6.12.23

 

1.- 9 september 2023 Rühmakaaslaste- ja õpetajatega taaskohanemine, laste vaatlusanalüüs õppetegevustes lapsest lähtuva õppetöö planeerimiseks.

11.09-15.12.23 Planeeritud õppetegevus rühmaõpetajate ja eriõpetajate poolt, nädalaplaanid nähtavad e.päevik Eliisis. Plaanides kajastuvad õppevaldkondade: keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, muusika, liikumine, kunstiõpetus, terviseõpetus, väärtuskasvatus (sotsiaalsed ja õpioskused), digihariduse õppesisu igaks nädalaks. 

18.dets – 01.jaanuar Planeeritud õppetegevusest vaheaeg. 

2.01.-10.05.24 Planeeritud õppetegevus rühmaõpetajate ja eriõpetajate poolt, nädalaplaanid nähtavad e-päevik Eliisis. Plaanides kajastuvad õppevaldkondade: keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, muusika, liikumine, kunstiõpetus, terviseõpetus, väärtuskasvatus (sotsiaalsed ja õpioskused), digihariduse õppesisu igaks nädalaks. 

13.-31.05.24      Õhinapõhine mänguline tegevus õpitu kinnitamiseks (õuesõpe, projektõpe jne), lõppeb õppetegevuse eesmärgistatud planeerimine õppekavast lähtuvalt nädalaplaani vormis e-päevikus.

1. juuni -31.august 2024 suvevaheaeg õppimisest (mängud, sotsiaalsete oskuste kinnistamine).

 

 

 

Toimetaja: AILI LAHT