Valminud on uus veebileht, mis suunab ohvreid abi saama. /Info saabunud lasteaeda 14.08.2018/

www.palunabi.ee

Eraldi on lehel kirjas nõu ja abi saamise võimalused seksuaalvägivalla ohvritele ning nende lähedastele: http://www.palunabi.ee/seksuaalvagivald

 

Heade soovidega

Brit Tammiste

Kriminaalpoliitika osakond

Analüüsitalitus