18.02.22

Nakside rühma õpetaja on SIRJE REINLA ja õpetaja assistent on Ene Virtmann ning õpetaja-abi Kristiina LIPSTAL.

 

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2021/2022 ÕA

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.       
1.-10. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 13. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.   
 

                NAKSID 4-5 aastased

ESMASPÄEV

9.00                 KEEL JA KÕNE

9.25 – 9.50      MUUSIKA

                         MINA JA KESKKOND

 

TEISIPÄEV

9.00                 MATEMAATIKA

                        VOOLIMINE

10.50 – 11.15  LIIKUMINE (ÕUES)

11.40 – 12.15  ÕPPEKLASSIS ARENDAVAD MÄNGUD

 

KOLMAPÄEV

9.00                  KEEL JA KÕNE

10.30 – 10.50  KUNSTIKLASSIS I GRUPP / ÕPPEKLASSIS II GRUPP

11.00 – 11.30  KUNSTIKLASSIS II GRUPP / ÕPPEKLASSIS I GRUPP

 

NELJAPÄEV

9.00                    MEISTERDAMINE

                           KEEL JA KÕNE

10.25 – 10.50     MUUSIKA

 

REEDE

9.00 – 9.25        LIIKUMINE (SEES)

                          MINA JA KESKKOND

 

Toimetaja: AILI LAHT