21.09.22

Mikide rühma õpetaja on Thea Tampuu, assistent Angela Kiilmaa ja õpetaja-abi Valli Tammiku.

Rühmas töötab tugiisik Katrin Jurna

 

 

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2022/2023 ÕA

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.       
1.-09. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 12. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.   

 

MIKID           6-7 aastased

                  

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt määratletud.

ESMASPÄEV

 

9.00-9.35                    KUNSTIKLASS ½ GRUPPI JOONISTAMINE, MAALIMINE &

                                   ROBOOTIKA ÕPPEKLASSIS (POOL RÜHMA)

9.40-10.15                  KUNSTIKLASS ½ GRUPPI JOONISTAMINE, MAALIMINE &

                                   ROBOOTIKA ÕPPEKLASSIS (POOL RÜHMA) LÕIMITUD ÕPPETEGEVUS RÜHMAS

 

TEISIPÄEV

 

9.00 -9.35                   MUUSIKA SAALIS               

LÕIMITUD ÕPPETEGEVUS RÜHMAS

15.00-15.35                LIIKUMINE (sees)

 

KOLMAPÄEV

 

9.00-9.35                    KUNSTIKLASS ½ GRUPPI JOONISTAMINE, MAALIMINE

9.40-10.15                 KUNSTIKLASS ½ GRUPPI JOONISTAMINE, MAALIMINE

LÕIMITUD ÕPPETEGEVUS RÜHMAS

11.40 -12.15               LIIKUMINE õues

 

NELJAPÄEV

 

9.00 - 9.35                  ÕPPEKLASS (ARENDAVAD ÕPPEMÄNGUD)/VÕI LÕIMITUD ÕPPETEGEVUS RÜHMAS

10.50-11.25                MUUSIKA SAALIS

 

REEDE

LÕIMITUD ÕPPETEGEVUSED RÜHMAS

 

Toimetaja: AILI LAHT