Liikumisõpetajana töötab Tibutares õpetaja Anna Sõõrd.

Õpetaja Annal on magistrikraadile vastav kvalifikatsioon kehalise kasvatuse erialal, alates 28.11.2018 meisterõpetaja kutse, tase 8. Nomineeritud Harjumaal 2020 aasta lasteaiaõpetajaks http://www.hol.ee/577  Anna töötab Tibutares alates 25.08.2008.a.

Liikumisõpetaja Anna Sõõrd korraldab juba aastaid Harku valla koolieelikute teatevõistlusi (kus osalevad kõikidest 7-st Harku valla lasteaiast lapsed). Lisaks osalevad meie koolieelikud vabariikliku lasteaedade spordivõistlusel Audenteses igal kevadel. Meie lapsed on olnud nendel võistlustel väga edukad, mis annab tunnistust õpetaja tänuväärsest ja pühendunud tööst lastes spordirõõmu kasvatamisel.

Kõike ei peagi oskama, lihtsalt peab jätkuma julgust proovida!

 

Laps on loodud liikuma. Väga tähtis on lapses huvi äratamine liikumise ja spordi vastu. Siin on oluline lapsevanema eeskuju. Lapsed näevad, kas nende vanemad teevad sporti. Tänapäeva kiire elutempo juures on eriti oluline leida aega ühiseks tegevuseks lapsega looduses ja terviseradadel, spordiplatsidel ja -väljakutel.

Lasteaed toetab omalt poolt lapse igakülgset arengut läbi liikumise. Liikumisõpetus lasteaias on mänguline ja teisi tegevusi tasakaalustav - hõlmates nii sporti, tantsu, rütmikat kui loovliikumist.

Liikumine on hea tervise ja aktiivse tegutsemise edu pant. Iga laps peaks liikumisest rõõmu tundma. Liikumistegevus ei tohiks kunagi lapsele vastikuks muutuda, sest just liikumine annab meile tervise ja elujõu.

Liikumiseõpetuse eesmärgiks on tekitada lapses huvi liikumise vastu läbi mängu. Kui laps õpib valitsema oma keha, õpib ta valitsema ka oma pead.

Sporditegevustes on nõutav spordiriietus (T-särk ja lühikesed püksid). Lasteaiasaalis tegutsevad lapsed paljajalu.

 

Oled poiss või oled plika,

sporti tuleb teha ikka!

 

Anna Sõõrd

liikumisõpetaja