10.09.21
 
Krõllide rühma õpetajad on Gaidi PAHVERK ja Kertu NOORLIND ning õpetaja-abi Kersti Toodu.
 

 

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2021/2022 ÕA

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.      
1.-11. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 13. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.  
   

KRÕLLID

4-5 aastased

ESMASPÄEV

9.00-9.25             MUUSIKA

                            KEEL JA KÕNE

                            KUNST (MEISTERDAMINE/VOOLIMINE)

                           

TEISIPÄEV

9.00                      MINA JA KESKKOND

                             MATEMAATIKA

10.25-10.50          LIIKUMINE õues

11.15-11.40          ÕPPEKLASS (ARENDAVAD ÕPPEMÄNGUD)

 

KOLMAPÄEV

9.00-9.35             KUNSTIKLASS ½ GRUPPI JOONISTAMINE, MAALIMINE/ KEEL JA KÕN

9.40-10.15           KUNSTIKLASS ½ GRUPPI JOONISTAMINE, MAALIMINE/ KEEL JA KÕNE

 

 

NELJAPÄEV

9.00                     MINA JA KESKKOND

                            KUNST ( MEISTERDAMINE/VOOLIMINE)

10.00-10.25         MUUSIKA

 

REEDE

9.25-9.50             LIIKUMINE (sees) 

                            KEEL JA KÕNE                       

 

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt määratletud.

 

 

 

Toimetaja: AILI LAHT