21.09.22
 
Krõllide rühma õpetajad on Gaidi PAHVERK ja Kertu NOORLIND ning õpetaja-abi Kersti Toodu.
 

 

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2022/2023 ÕA

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.      
1.-09. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 12. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.  
   

KRÕLLID

5-6 aastased

 

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt määratletud.

ESMASPÄEV

MATEMAATIKA

9.50-10.20 MUUSIKA

 

 

TEISIPÄEV

9.00-9.30 KUNSTIKLASS ½ GRUPPI JOONISTAMINE, MAALIMINE/ KEEL JA KÕNE ÕPPEKLASS ½ GRUPPI

 

9.40-10.10 KUNSTIKLASS ½ GRUPPI JOONISTAMINE, MAALIMINE/KEEL JA KÕNE ÕPPEKLASS ½ GRUPPI

 

KOLMAPÄEV         

KEEL JA KÕNE            

                              VOOLIMINE

10.25-10.55           LIIKUMINE õues

 

 

NELJAPÄEV

KEEL JA KÕNE

9.30-10.00             MUUSIKA

11.00-11.30           KUNSTIKLASS ½ gruppi JOONISTAMINE, MAALIMINE ÕPPEKLASS ½ gruppi MINA JA KESKKOND

11.40-12.10           KUNSTIKLASS ½ gruppi JOONISTAMINE, MAALIMINE ÕPPEKLASS ½ gruppi MINA JAKESKKOND     

 

REEDE

MINA JA KESKKOND           

MEISTERDAMINE

11.40-12.10        LIIKUMINE sees

 

 

Toimetaja: AILI LAHT