29.10.21

HTM juhised seoses Covid 19 viiruse tõkkega 2021/2022 õa alguses

17.08.2021

25.08.2021 (1)

2.09.2021

Tabasalu Lasteaed Tibutare kriisiplaan ja tegutsemisjuhis sept 2021 seoses Covid-19 ennetamisega, vt siit:

 

Harku valla juhised seoses Covid-19 viirusega 15.09.2020

Tabasalu Lasteaed Tibutare KODUKORD


Tabasalu lasteaed Tibutare KODUKORD on dokument, mille järgi toimub pere ja lasteaiavaheline suhtlemine ning koostöö.

KODUKORD on täitmiseks lastele, lapsevanematele ja personalile.

KODUKORRA sisuks on:

 • üldinfo lasteaia töökorralduse kohta
 • lapse andmeid ja informatsiooni vahetust puudutav teave
 • lasteaia tasu määramise alused
 • lapse lasteaeda tulek ja kojuminek
 • lapse tervis ja turvalisus
 • lapse riietuse soovitused
 • õppe- ja kasvatustöö korraldus
 • kodused asjad ja mänguasjad, sünnipäevade tähistamine
 • õueala kasutamine koos kodukorra lisadega "Lasteaia õueala kasutamise reeglid" ja "Lasterühmaga lasteaia territooriumilt lahkumise kord"
 • koostöö lasteaia ja pere vahel
 • kodukorra kehtivus ja tutvustamine
 • ning kodukorra muutmise kord.

Tabasalu Lasteaed Tibutare 2020 KODUKORD


Kodukorra lisad:

Lisa 1: Õueala kasutamise reeglid

Lisa 2: Lasterühmaga lasteaia territooriumilt lahkumise kord

Lisa 3: Seikluspargi reeglid

Lisa 4: Tabasalu Lasteaed Tibutare andmekaitsetingimused

Lisa 5: Tabasalu Lasteaed Tibutare filmimise ja pildistamise kord

Nõusoleku vorm lapse isikuandmete töötlemiseks Tibutare Lasteaias  (allkirjastatakse vanema poolt lasteaiakoha kasutamise alguses)

Tabasalu Lasteaed Tibutare tegevusplaan seoses COVID-19 viirusega (alates august 2020)

Lapsevanemad ja lasteaia personal allkirjastavad kodukorraga tutvumise lasteaia kohakasutuslepingu sõlmimisel, töötajad töölepingu sõlmimisel.

Tabasalu lasteaed Tibutare KODUKORD on heaks kiidetud pedagoogilise nõupidamise ja Hoolekogu poolt ning kinnitatud direktori käskkirjaga.

Talvisel perioodil laste õues viibimise korraldus Tabasalu lasteaed Tibutares

Lapsed viibivad päeva jooksul õues 1-2 korda. Talvisel perioodil lähtume õue minekul Tervisekaitse määruse vastavast punktist ja külmaindeksist (temperatuuri ja tuule koosmõju), mida on võimalik jälgida lingilt: http://www.ilmateenistus.ee/ 


 

 

 

Toimetaja: AILI LAHT