10.09.21
Kiisude rühma õpetajad on Kaie KAUP ja Joy MARTINSON ning õpetaja-abi Siiri Poller

 

 

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2021/2022 ÕA (koostamisel)

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.       
1.-10. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 13. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.   

 

KIISUD         2-3 aastased

ESMASPÄEV

9.00                      KUULAMINE JA KÕNELEMINE

10.40-11.00          LIIKUMINE õues

 

TEISIPÄEV              

10.00-10.20          MUUSIKAÕPETUS

10.20-10.55          ÕPPEKLASSIS ARENDAVAD MÄNGUD

 

KOLMAPÄEV

9.00                      KUNSTIÕPETUS RÜHMAS

9.40-10.00            MUUSIKAÕPETUS

 

NELJAPÄEV

9.00                     KUNSTIÕPETUS RÜHMAS /

                            MATEMAATIKA

 

REEDE

9.00                      KEEL JA KÕNE / MINA JA KESKKOND

9.50 -10.10           LIIKUMINE sees

11.30-12.00          ÕPPEKLASSIS ARENDAVAD ÕPPEMÄNGUD

        

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul.

Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.

Toimetaja: AILI LAHT