21.09.22
Kiisude rühma õpetajad on Kaie KAUP ja Joy MARTINSON ning õpetaja-abi Siiri Poller

 

 

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2022/2023 ÕA (koostamisel)

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.       
1.-09. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 12. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.   

 

KIISUD         3-4 aastased

      

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul.

Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.

Esmaspäev: 9.25-9.50 Muusika saalis

Lõimitud tegevused rühmas

 

Teisipäev: 10.25-10.10.50 Liikumine õues

Lõimitud tegevused rühmas

 

Kolmapäev: Kunst - joonistamine,voolimine, kleepetöö rühmas

 

Neljapäev: 10.00-10.25 Muusika saalis

Lõimitud tegevused rühmas

 

Reede: 9.25-9.50 Liikumine saalis

Lõimitud tegevused rühmas

 

Toimetaja: AILI LAHT