« Tagasi

Algas koolikohtade taotlemine 1.klassi 2024

Hea lapsevanem,

Alates 1. veebruarist kuni 1. maini ootame koolimineku taotlusi ARNO e-keskkonna kaudu, et 1. september 2024 alustada kooliteed.

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 1. oktoobriks seitsmeaastaseks. Koolikoha taotlemiseks tuleb esmalt sisse logida e-keskkonda (Piksel.ee/arno/harku), kasutades ID-kaarti, smart-ID või mobiil-ID ja kinnitada oma kontaktandmed. Seejärel valida pealehel õppeaasta 2024/25 ning kooliteed alustava lapse juures "koolimineku taotlus" (juhend taotluse esitamiseks). Koolikoha määramisel lähtutakse esmajärjekorras õpilase elukoha lähedusest koolile ja sama pere teiste laste õppimisest samas koolis ning . Võimalusel arvestatakse vanemate soove. Klasside komplekteerimisel uueks õppeaastaks arvestame lisaks sätestatud prioriteetidele ka kooli ruumide võimekust õpilasi vastu võtta.

Elukohajärgse kooli määramisest teavitatakse vanemat hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaja lõppu ARNO e-keskkonna kaudu. Seejärel on vanemal võimalus kümne kalendripäeva jooksul vastata samas e-keskkonnas pakkumisele, kas kinnitades või loobudes koolikohast. Koolikohapakkumised tehakse esmalt lastele, kelle elukoht on koha taotlemise protsessi ajal Harku vald ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.

Kui laps ei ole terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud koolivalmidust, võib ta asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.  Edasilükkamise jaoks esitab lapsevanem taotluse koolivälisele nõustamismeeskonnale.

Kui laps alustab kooliteed varem ning käesoleva aasta 1. oktoobriks ta ei ole veel 7- aastane, tuleb koolimineku taotlusele eelnevalt paluda lapse lasteaiast või kooliväliselt nõustamismeeskonnalt soovitus kooli minekuks ning see esitada valla haridus- ja kultuuriosakonda koos sooviga koolimineku taotlus esitada.

Abi ja täpsemat infot saab: https://www.harku.ee/1.-klassi-koha-taotlemine ja üldharidusspetsialistilt Reelika Lõhmuselt tel 5911 0818 või e-posti aadressil Reelika.Lohmus@harku.ee.

 

 

Lugupidamisega

Reelika Lõhmus
üldharidusspetsialist


Harku Vallavalitsus
Kallaste tn 12, Tabasalu
Harku vald
Mob: 59110818
www.harku.ee

 

  

facebook.com/HarkuVald