« Tagasi

Tibutarest info seoses toetusstreigiga

Tere hea lapsevanem

 

Olete kindlasti meediast kuulnud, et tuleb üldhariduskoolide õpetajate streik ja teiste haridusasutuste toetusstreik.

 

Täna sain Tibutare lasteaia streigijuhilt teate, kus kokkulepitud Tibutare toetusstreigi päev on 24.01.2024.

 

Täna sain ka nimekirja meie töötajatest, kes streigivad (v.a. 1 õpetaja ja 2 õpetaja abi; haiguslehel on praegu 1 õpetaja ja üks õpetaja abi, kes saavad ka ehk tööle tulla). 

 

Tööl on sellel päeval ka juhtkond: direktor, õppejuht, majandusjuht (kes ka eluaegne lasteaiaõpetaja). Juhtkond streikida ei saa, sest kohustus on töö ära korraldada. Tööl on ka köögi personal, lapsed süüa saavad.

 

Tibuatare Lasteaia poolt on palve (nii juhtkonna kui ka streikijate poolt), kellel vähegi võimalik, palun jääda lapsega koju (kasutades nt lapsepuhkuse päeva) või võimalusel organiseerida laps kellegi usaldusväärse inimese hoole alla (vanavanemad jne).

 

Palun märkida hiljemalt esmaspäevaks Eliisi, kui laps puudub või kas laps tuleb. Info on vajalik toitlustamise korraldamiseks ja ka töökorralduse täpsustamiseks (palju tegelikkuses inimesi tööle vaja on, sest 1 töötaja peab olema kuni 12 lapse kohta; kui selgub, et lapsi tuleb rohkem, pean veel uusi töötajaid palkama, mis nii kiiresti väga raske ülesanne). 

 

Kuna haridusasutusi sulgeda ei tohi, aga ei pea küll pakkuma õppetegevust sel päeval, siis olemasoleva info alusel, mis mul on (kes meie asutuses streigivad), siis praegune töökorralduse variant on selline:

 

1. Linnupojad oma majas- koos õppejuht Aili Lahega (kes pedagoog).

 

2. Kiisud, Mikid koos Mikide rühmas. Personal: Katrin Jurna (Mikide abi), Limara Puss (asendusõpetaja abi- tugiisik), teine tugiisik Piia, palun appi ka eripedagoogi Ülle Mängli.

(kui tuleb haiguslehelt välja, siis ka Siiri Poller).

 

3. Sipsikud, Tibud, Krõllid koos Sipsikute rühmas. Hommikune vahetus õpetaja Meelika Kihva; õhtune vahetus õpetaja Anne Teetamm (majandusjuht, kes erialalt õpetaja); õpetaja abi Sirje Põlluste. (kui tuleb haiguslehelt välja, siis ka muusikaõpetaja Birgit Värno).

 

4. Naksid, Muumid, Piilud koos Muumide rühmas. Õpetaja assistent- Sirje Lippur (Tibutares töötanud assistendina eelnevalt), õpetaja abi Mare Renning (meie kunagine majandusjuht ja õpetaja abi). Kui vaja, lähen ise appi.

 

Lisaks olen läbirääkimisi pidanud Tabasalu Gümnaasiumi õpetaja ja õppejuhiga, et õhtuks kell 15.00-18.00 oleks võimalusel lisatööjõud vabatahtlikena rühmades abiks. Siis gümnasistide õppepäev lõppenud ja nad tohivad vabatahtlikku tööd teha.

 

Mul palve, et sellel päeval valverühma ei ole (hommikul 7.00-7.30 ja õhtul 18.00-18.30). Muidu ka tegelikult väga vähe lapsi kasutab valverühmas: hommikul 1-2, õhtul ka vahest ei ole kedagi, vahest 1-2. Kui nüüd ikka väga vaja, siis palun teada anda teisipäevaks.

 

Kui nüüd lapsi on vähem, siis avame vähem rühmasid. 

 

Streigi ootus on mõjutada valitsust muutusi tegema nii üldharidus koolide õpetaja palkades kui ka töökoormuses. Lasteaiapersonal saab palka kohalikult omavalitsuselt (üldhariduskoolide õpetaja palgaraha tuleb riigilt). Lasteaednike põhiline ootus on, et lasteaiaõpetaja miinimumpalga määra ei seotaks lahti riigi poolt kehtestatud üldhariduskooli õpetaja palgamäärast.

 

Palun siis veelkord esimesel võimalusel kirja panna Eliisi või paluda õpetajal märkida oma võimalus last mitte tuua või vajadus ta tuua.

 

Parimate soovidega

Reeli Simanson

Tabasalu Lasteaed Tibutare direktor

direktor@tibutare.edu.ee

55518218