« Tagasi

10.nov Tibutares õpetajate hoiatusstreik kell 8.00-9.00

Head vanemad

Annan teada, et 10.novembril (reede) kell 8.00-9.00 osalevad Tibutare õpetajad üleriigilisel õpetajate hoiatusstreigil.

Õpetajate töötasu alammäära läbirääkimised Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) ning haridus- ja teadusministeeriumi vahel on hetkel kompromissi puudumisel jõudnud riikliku lepitaja lauale. Tema vahendusel toimub 10. novembril kohtumine, kus osaleb ka Eesti Linnade ja Valdade Liit. EHL taotleb läbirääkimistel:

-       õpetajate palkade alammäära tõstmist 2024 aastal vähemalt 8%;

-       kollektiivlepingu sõlmimist järgnevaks neljaks aastaks, mis tagab iga-aastase palga alammäära tõusu;

-       alushariduse õpetajate palkade seotuse säilimist alammääraga ning selleks vajaliku lisarahastuse tagamist KOV-le.

 

Eelkõige seisavad lasteaiaõpetajad selle eest, et lasteaiaõpetaja palk ei seotaks lahti kooliõpetaja palgast ja selle palgetaseme hoidmiseks toetatakse piisavalt KOV-e.

Töökorraldus Tibutares 10.november 2023

7.00-7.30 tavapärane valverüh,

7.30-8.00 võtavad õpetajad lapsed vastu oma rühmas (tavapäraselt)

8.00-9.00 õpetajaid rühmades ei ole:

  • Laste turvalisuse tagamisek ja otstarbekamaks töökorralduseks liidame kokku.
  • Kiisud, Tibud- Tibude rühma, 2 õpetaja abi tööl
  • Sipsikud, Muumid- Muumide rühma, 2 õpetaja abi tööl
  • Krõllid, Piilud- Piilude rühma; 2 õpetaja abi tööl
  • Mikid, Naksid- Mikide rühma: 2 õpetaja abi tööl
  • Linnupojad oma rühmas- 2 assistenti tööl tööl

Arvestanud olen, et nooremad lapsed jäävad oma rühma.

Igas rühmas on 2 õpetaja abi + juhtkonna esindaja (õppealajuhataja, majandusjuhataja), Kiisudes praktikant, 1 lapsevanem. Mina olen korralisel puhkusel alates 9.nov.2023.

Vastutuse töökorralduse eest võtab direktori kt Aili Laht aili.laht@tibutare.edu.ee; telefon 53046840. Streigijuht on Tibutare usaldusisik Anna Sõõrd.

Streigi töökorraldus on läbi arutataud nii personaliga kui ka hoolekoguga (6.11.23). Hoolekogu on oma toetust välja näidanud. Hoolekogu liikmed on ka teile teate hoiatusstreige toimumisest välja saatnud 5.november 2023.

Mul on palve, et te Eliisis märgiksite antud päeva osas hiljemalt homme, kas laps on tulemas lasteaeda, kas tuleb kell 9.00. Kui tuleb tavapärasel ajal, siis ei ole vaja märkida.

Info on vajalik toitlustuse korraldamiseks, sest osad vaneamd on juba teada andnud, et õpetajate toetuseks nad ei too last ja võimalusel võtavad tööle kaasa, et veelgi toetada info jagamisel õpetajate ootusi.

Loodan, et kõik toimib.

Parimate soovidega

Reeli Simanson

direktor