27.02.24

Vastavalt Tabasalu Lasteaia Tibutare põhimäärusele on Hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

Lasteaia kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe oma rühma esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele.

Hoolekogule küsimuste edastamine toimub läbi rühma esindaja.

Hoolekogu liikmed 2023/2024 õa

Muumide rühm -  Jüri Käosaar

Nakside rühm – Kristo Pals; hoolekogu esimees E-post: hoolekogu.esimees@tibutare.edu.ee 

Piilude rühm –  Martin Mandre; hoolekogu aseesimees

Mikide rühm – Taimi Jõgi

Sipsikute rühm – Marit Martinson

Tibude rühm –  Merle Tikk

Kiisude rühm – Triin Jefanov

Krõllide rühm – Maire Kattel

Linnupojad rühm- Chrisle Otti

Õpetajate esindaja- õpetaja Merilin Vihand

Harku Vallavalitsuse esindaja- Vello Viiburg

 

*****

HOOLEKOGU PROTOKOLLID

06.12.2012 nr.25

12.02.2013 nr.26

12.06.2013 nr.27

05.05.2014 nr.28

06.11.2014 nr.29

25.02.2015 nr.30

13.05.2015 nr.31

10.11.2015 nr.32

05.04.2016 nr.33

20.10.2016 nr.34

12.12.2016 nr.35

11.02.2017 nr.36

07.03.2017 nr.37

09.11.2017 nr. 38
21.02.2018 nr. 39
16.04.2018 nr.40
05.11.2018 nr 41
13.02.2019 nr 1-3/1-2019
20.05.2019 nr 1-3/2-2019
21.10.2019 nr 1-3/3-2019
01.06.2020 nr 1-3/1/2020
21.08.2020 nr 1-3/2/2020
18.05.2021 nr 1-3/3/2021
25.10.2021 nr 1-3/1/2021
28.02.2022 nr 1-3/2/2022
28.03.2022 nr 1-3/3/2022
13.06.2022 nr 1-3/4/2022
07.11.2022 nr 1-3/1/2022
06.02.2023 nr 1-3/2/2023
10.05.2023 nr 1-3/3/2023  
 21.06.2023 nr 1-3/4/2023
06.11.2023 nr 1-3/1/2023  
12.02.2024 nr 1-3/272024
 
 
Toimetaja: AILI LAHT