Tibutare lasteaed võimaldab lastele eakohast alusharidust vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele.

Lastega, kes vajavad häälikuseadet või kõnearendust, tegeleb logopeed.

Lisaks rühmaõpetaja poolt läbiviidavale kasvatustegevusele tegelevad Teie lapsega eriõpetajad: muusikaõpetaja, kunstiõpetaja ja liikumisõpetaja.