29.08.17

Vastuvõtt ja väljaarvamine

 

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord reguleerib lasteasutustesse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord siit

Lapsevanemal tuleb lapsele lasteasutusse koha saamiseks täita vastav taotlus e-keskkonnas
 

Täiendavate küsimuste korral lasteaia järjekorra osas palume pöörduda haridus- ja kultuuriosakonna spetsialisti Markus Metsaru poole telefonil +372 5551 0516 või e-posti teel: markus.metsaru@harku.ee

Lasteaiakoha taotlemine Haldo keskkonnas uute rühmade komplekteerimiseks (3-4 aastased) toimub ajavahemikul 1. veebruar - 1. märts 2017

 

Tibutare lasteaed korraldab igal aastal maikuus lahtiste uste päeva, kus saab asutusega tutvuda, saada vastused oma küsimustele, allkirjastada kohapeal kohakasutuse leping lasteaiaga. Lahtiste uste päev toimus 24.mai 2017 algusega kell 15.00 lasteaia saalis ja seejärel saavad vanemad tutvuda oma lapse tulevase rühma ja õpetajatega Kiisude ja Piilude rühmas. 

 

Lasteaia kohakasutuslepingute sõlmimise tähtaeg lasteaia direktoriga: 15. juuni 2017. Rühmade komplekteerimise tähtaeg Tibutare lasteaias 20.juuni 2017. Ettemaksu arve tasumise tähtaeg 25.06.17. Ettemaksu tasumine annab õiguse alustada lasteaiakoha kasutamist 2017/2018 õa-l. Uued rühmad avame 1. august 2017, mis ei tähenda, et kohustus oleks kohta kasutama hakata kohe augusti alguses. Uus õppeaasta algab 1. sept 2017.a. 
 

Lasteaia KOHATASU siit