« Tagasi

SA INNOVE otsustas rahastada Euroopa Sotsiaalfondist Tibutare personali arendusprojekti

Euroopa Sotsiaalfond ja SA Innove toetavad Tabasalu Lasteaed Tibutare projekti " Tibutare personal toetab laste ettevõtlikkust" nr 2014-2020.1.02.20-0936 summas 4572,22 eurot (otsus 25.03.2020).

Antud projekti vajalikkus tuleneb õpikäsitluse (projektõpe) ja lasteaia arengukava visioonist, laste ettevõtlikkuse suunamiseks pädevuste omandamise vajalikkusest. Tibutare personal saab jõustatud antud projekti toel koostöös IVEK koolitajaga ja õpiüritustel partnerlasteaiaga Paide Sookurest. Projekti mõjul oleme ettevõtlikud ja suuname lapsi ettevõtlikkusele mudeli alusel: Tahan-suudan-teen = eluhoiak.