« Tagasi

JUULIKUUS PAKUB VALVERÜHMA VÕIMALUST SEL SUVEL HARKU-JÄRVE UUS LASTEAED

Hea lapsevanem

Nagu Harku vallas on olnud aastaid, siis juulikuus pakub valvelasteaia teenust üks Harku valla lasteaed. Sel aastal on selleks majaks uus Harku -Järve lasteaia maja, mis on Alasniidu Lasteaia filiaal.

Harku valla lasteaedade valverühm on avatud 1.juulist kuni 31. juulini 2019. a  Alasniidu Lasteaia Harkujärve Lasteaias aadressiga J.Venteri tee 6, Harkujärve küla.

Valverühma komplekteerimine toimub avalduste alusel kuni kohtade täitumiseni.

Avalduses palume märkida soovitud periood

I nädal      01.- 05.07.2019

II nädal     08.- 12.07.2019

III nädal    15.- 19.07.2019       

IV nädal    22.- 26.07.2019               

V nädal     29.- 31.07.2019 

Suvine valverühm on avatud tööpäevadel 7.00 – 18.30.

Kohatasu arvestatakse vastavalt määrusele „Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord"

Toidupäeva maksumus on 5,00 €.

Koha saamisel suverühma tuleb tasuda ettemaksuna nii kohamaks kui ka kogu toiduraha olenemata sellest, kas laps kasutab näidatud perioodil valverühma kohta või mitte. Tagasiarvestust koha kasutamata jätmise puhul ei toimu.

Digiallkirjastatud avaldus palume saata e-posti aadressil kai.edo@alasniidulasteaed.eu  

 


Harku Vallavalitsus
Kallaste tn 12, Tabasalu
Harku vald
Telefon: 606 3805
Mob: 5551 0516
www.harku.ee

      

 


Tibutare Lasteaed on suviseks remondiks suletud 1.07-31.07.19

Juunis ja augustis õppekavajärgseid õppetegevusi ei toimu seoses suvevaheajaga. Lasteaiateenust pakume juunis ja augustis liitrühmades, sest ka meie töötajatel on puhkused. Püüame korraldada nii, et lapsele oleks antud liitrühmas tööl 1 antud rühma töötaja. Samas on ka õppeaasta jooksul lapsed kokku puutunud enamus õpetajatega seoses haiguste ja koolitustel viibimiste asendusvajadusega ja kõik on hästi toiminud. Konkreetsem töökorraldus (mis rühmad kellega koos) on koostamisel seoses töötajate puhkusteajakava kokku leppimisega.

 

Parimate soovidega

Reeli Simanson