« Tagasi

HTM soovitused ja Tibutare töökorraldus

 

VALVERÜHM KRÕLLIDES

7.30-18.30

 

LAPSE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE TOIMUB UKSEL.

PALUN HELISTA RÜHMA NUMBRIL 55537332

 

ALUS HTM KORRALDUSED:

 

Riigi eesmärk on tagada riigi kestlik toimine. Seetõttu on meie huvi hoida lasteaiad ja -hoiud (edaspidi lasteaiad) võimalikult kaua toimimas.


1. Vältimaks nakkus edasikandumist peavad lasteaiad arvestama oma töö korraldamiseljärgmiste piirangutega:
1) Mistahes haigusnähtudega isikut ei lubata hoonesse!
2) Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust!
3) Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud! Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
4) Hoones viibivate isikute kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
5) Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteadades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.
6) Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (nt käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
7) Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.
8) Lasteaia hoones haigusnähtudega isiku tuvastamisel tagatakse viivitamatult isiku isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.