« Tagasi

Suvine töökorraldus

 

Suvine töökorraldus

Suvel rühmad avatud 7.30-18.30 

Alates juuni 2.nädalast algavad töötajatel puhkusel ja komplekteeritud on koondrühmad järgnevalt:

Juuni töögraafik II nädal 8.-12.juuni, avatud 6 rühma

MUUMIDE RÜHMAS Muumid+ Naksid

E,T, K hommikud ja magamine lapsed eraldi rühmades, söövad Naksides. Kell 7.30 võtab 0,5 tundi lapsi vastu 1 rühmaõpetaja Muumide rühmaruumist.

SIPSIKUTE RÜHMAS Krõllid+Sipsikud

E, T,K, N, R võimalus H eraldi olla; söömine koos Sipsikutes, õue Krõllide poolelt, kui remont alanud.

Lapsed oma rühmades:

KIISUD

TIBUD

PIILUD

MIKID

 

Juuni töögraafik III nädal 15.-19.juuni; avatud 4 rühma

Algab mänguväljaku valgustuse remont vallapoolsel küljel!

NAKSIDE RÜHMAS Naksid+ Muumid

 

KRÕLLIDE RÜHMAS Krõllid+ Kiisud  E,T,K hommik võimalus lapsed eraldi hoida

MIKIDE RÜHMAS Mikid ja Sipsikud E,T,K, hommikul lapsed võimalus eraldi hoida, söövad, magavad Mikides                                                                                                                                   

PIILUDE RÜHMAS Piilud+ Tibud

19.juuni töötab 3 rühma. Naksides: Naksid, Muumid, Sipsikud. Mikides: Mikid ja Tibud. Krõllides: Krõllid, Kiisud, Piilud.

Juuni töögraafik 22.juuni-29.juuni IV ja V nädal, avatud 3 rühma

NAKSIDE RÜHMAS: Naksid+Muumid+ Krõllid

PIILUDE RÜHMAS: Piilud+Kiisud+Tibud

Esmaspäev eraldi Kiisud/Piilud ja Tibud; kui lapsi palju, saab abi minna osadega teise rühma

MIKIDE RÜHMAS: Mikid+ Sipsikud

Juulis lasteaed suletud remonttöödeks ja kollektiivpuhkuseks. Valvelasteaed on Pangapealse Lasteaed

Töökorraldus augustis:

Augusti I nädal 3.-7.august, avatud 4 rühma; uute laste kohanemisperiood oma rühmades

NAKSIDE RÜHMAS   Naksid

KRÕLLIDE RÜHMAS Krõllid

MIKIDE RÜHMAS: Mikid+ Sipsikud+Muumid

TIBUDE RÜHMAS: Tibud+Kiisud+Piilud

Kui lapsi palju, läheb õpetaja abi osadega teise rühma või suunatakse osad lapsed Krõllidesse või Naksidesse

 

Augusti II nädal 10.-14. august, avatud 4 rühma

NAKSIDE RÜHMAS   Naksid

KRÕLLIDE RÜHMAS Krõllid

MIKIDE RÜHMAS: Mikid+ Tibud+Muumid

SIPSIKUTE RÜHMAS: Sipsikud+Kiisud+Piilud

Kui lapsi palju, läheb õpetaja abi osadega teise rühma või suunatakse osad lapsed Krõllidesse või Naksidesse

 

Augusti III nädal 17.-21. august, avatud 6 rühma

NAKSIDE RÜHMAS   Naksid

KRÕLLIDE RÜHMAS Krõllid

MIKIDE RÜHMAS Mikid+ Piilud

KIISUDE RÜHMAS Kiisud+Muumid

TIBUDE RÜHMAS Tibud

SIPSIKUTE RÜHMAS Sipsikud

 

Tibud+ Sipsikud söövad koos Tibude rühmas; kui liitrühmades palju lapsi, siis osad lähevad Naksidesse ja Krõllidesse

 

Augusti IV nädal 24.-28.august , avatud kõik 8 rühma oma rühmaruumides

 

 

 

Lasteaedade eriolukorrast väljumise plaan

Teade vanematele:

• Palume lapsevanematelt mõistvat suhtumist ning tuua lasteaeda ainult terveid lapsi. Samuti mitte tuua lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Lasteaiatöötajatel on õigus (Terviseamet „Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga") kontrollida hommikul lasteaeda tulnud laste tervist ning paluda lastevanematel, kelle lastel on ägedate respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) nad koju viia.

• Laste üleandmine hommikul ja õhtul toimub õues, et vähendada majas käivate inimeste arvu.

• Lasteaiatöötajad kasutavad vajaduse korral isikukaitsevahendeid ning 2x2 reegli järgimist laste vastu võtmisel ja üleandmisel ning paluvad ka lastevanematel lasteaeda tulles seda teha.

Palume vanemaid, kel võimalik, lapsi mitte enne uut õppeaastat lasteaeda tuua ja võimaluse korral püsida kodus, et hoida üheskoos oma laste ja lasteaiatöötajate tervist!

Kuni eriolukorra lõpuni on vanemad vabastatud lasteaiakohatasust, mis annab direktoritele suurema võimaluse täpsustada vanema puhul lasteaiakoha vajadust. Kuni 17.05 kehtib riigis eriolukord ning järgitakse jätkuvalt Vabariigi Valitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti poolt antud juhiseid ning suuniseid.

Lasteaiale suunised:

Seoses eriolukorra perioodi lõpu lähenemisega ning üleriigiliste piirangute leevenemisega suureneb vanematel vajadus lasteaiateenuse järgi ning laste arv lasteaedades on kasvamas. Haridus- ja kultuuriosakond tulenevalt Eesti Haridustöötajate Liidu ja Terviseameti soovitustest esitab ettepanekud seoses lasteaedade tööga eriolukorra lõppemisel:

 • Lasteaedade direktorid korraldavad töögraafikud ja töökorralduse selliselt, et kõik töötajad oleksid hõivatud tööga eelkõige tööl kohapeal, vajadusel ja kokkuleppel direktoriga on töötajal põhjendatud juhul (riskigrupp) tagatud võimalus tööd teha osalise ajaga kodus;
 • Lasteaia direktor täiendab vajadusel töökeskkonna riskihindamise analüüsi, mõeldes läbi praeguses olukorras riskigrupi töötaja turvalisuse küsimuse töökohal. Näiteks võib tööandja näha ette desovahendid uste juures, samuti nõuda haiguse kahtluse korral jääda koju ja lasta end kontrollida, respiratoorsete haigustunnustega laste koju saatmine/teistest eraldamine ning COVID-19 diagnoosi saanud lapse või lapsevanema puhul kogu rühma (lapsed ja õpetajad) karantiin 14 päevaks;
 • Lasteaiatöötajatele tagada vajalikud isikukaitsevahendid (maskid, kindad, desinfitseerimisvahendid); Praegusel hetkel on lasteaiad küsinud vahendeid vallalt pigem vähe, kuid tuleb arvestada, et kõikide rühmade avamisel ning riskigrupitöötajate naasmisel tööle, suureneb ka vajadus isikukaitsevahendite järele. Lasteaed edastab oma vajaduse selles osas haridus-ja kultuuriosakonnale;

Kas lasteaedadel on olemas termomeetrid otsa eest temperatuuri mõõtmiseks?

Terviseameti seisukoht: maskide kasutamine ei ole lasteaednikele üldjuhul näidustatud.

Valla poolt jagatakse esialgu esimesteks nädalateks vahendeid, oluline on ka lasteaial alustada vahendite varumist oma eelarvest.

 • Avada vajadusel rohkem rühmi ja proovida hoida laste arv rühmades sellega väiksem, hoida laste arv rühmas nii kaua, kuni võimalik 10 juures; liitrühmade puhul hoida võimalusel samad lapsed koos ühes rühmas;

Terviseameti seisukoht, et vajadusel võib mai keskpaigast taastada tavapärase lasteaia rühmade koosseisu. Seni aga tuleks Terviseameti hinnangul jätkata kuni 10-liikmeliste lasteaiagruppidega.

 • Rühmad hoida omavahel eraldi nii palju, kui võimalik, ka õuealal. Liikumis- ja muusikategevusi korraldada rühmaruumides või õues igale rühmale eraldi;
 • Avada alates 18.05 Vääna Mõisakooli Lasteaed, Alasniidu Lasteaia kõik majad, alates 11.05 avatakse Tabasalu Lastehoid;
 • Lasteaias ei toimu mai/juunikuus õppeaasta lõpuaktuseid, kogunemisi, muid suuremaid üritusi tavapärasel viisil. Lõpupidude/aktuste korraldamisel tuleb järgida siinjuures ka koolidele jaotatavaid juhiseid. Edaspidise osas tuleb jälgida riiklike suuniseid. (https://s.err.ee/photo/orig/2020/05/08/777055h0864.png) Lasteaia direktor võib otsustada aktuse toimumise ära jätmist;

„Sel õppeaastal peab ära jätma lõpuaktused nende traditsioonilisel kujul, mis toob kokku suured inimhulgad. Samas on lubatud lõpuaktused, mis järgivad kõiki tol hetkel avalikele kogunemistele kehtivaid piiranguid ja reegleid ning erinevad nutikad lahendused, näiteks üle Interneti." (hm.ee)

Siiski annab viiruse leviku taandumine lootust, et eritingimustel saab tänavusi lõpuaktuseid läbi viia. Esiteks on selleks võimalik kasutada nutikaid digilahendusi, mis võimaldavad aktusest osa saada ka lõpetajate sugulastel-sõpradel-tuttavatel. Teiseks saab seda teha väiksemates rühmades ka vabas õhus, mitte üksnes ekraanide vahendusel. Aga kindlasti sõltub see klasside või lennu suurusest. Järgima peab kõiki tol hetkel avalikele kogunemistele kehtivaid piiranguid ja reegleid. Anname esimesel võimalusel täpsemaid soovitusi nendeks pidulikeks sündmusteks, mis toimuvad enamasti juuni lõpus. (HTM)

 

 • Lasteaia ruumides ei toimu huviringe ja huvitegevust kuni õppeaasta lõpuni;
 • Lasteaiad jätkavad oma töös terviseameti poolt antud nõuannete järgimist.

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhend_lasteaedadele_ja_lapsehoidudele_04.04.20.pdf

Sealjuures olulised tähelepanekud:

 • Laste vastuvõtmist ja üleandmist jätkata hoovialal, halva ilma korral välisuksel. Vanematega suhtlemisel hoida 2m vahet. Lasteaia siseruumidesse ei ole lubatud vanemaid ja võõraid (täiskasvanuid, kes ei tööta lasteaias);
 • Oluline on kinni pidada terviseameti poolt antud hügieeni nõuannetest seoses ruumide ja pindade õhutamise, puhastamisega;
 • Kaitsevahendite kasutamisel järgida nende kasutamiseks mõeldud reegleid ja nõudeid;

(https://www.kriis.ee/et/isikukaitsevahendid-maskid-jms; https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-trukised)

 • Lasteaias planeerida ruum, kuhu vajaduse korral saab eraldada lapse respiratoorsete haigustunnuste ilmnemisel, kuni vanema saabumiseni. Hoida kontaktide arv lapsega miinimumini.