29.08.17

Augustis, septembris tutvub logopeed kõikide laste kõne arengu tasemega, kaardistab tugiõppe vajaduse ja suhtleb laste vanematega, kelle lapsel oleks vajalik kõneravi tugiteenus. 

Logopeedil on vastava sisustusega kabinett, kus lapsed käivad tugiteenusel logopeedi poolt koostatud ajakava alusel. 

Vanem annab oma kirjaliku nõusoleku lapse kõne tugiõppel osalemise kohta (logopeed saadab vanemale vastava kokkuleppevormi). Häälikuseadega on kõige parem alustada alates lapse 4 aastaseks saamisest alates (seega 4-5 aastaste rühmas). Rajaleidja soovituskirja alusel võidakse lapse kõneravi tugiteenusega alustada ka enne 4.ndat eluaastat.

Logopeed nõustab nii rühmaõpetajaid kui lapsevanemaid logopeedilise toe ja soovituslike harjutuste küsimuses. Vanemal palume nõustamise soovist logopeediga eelnevalt kokku leppida e-posti või telefoni teel (kontaktid olemas lasteaia kodulehel).

Toimetaja: REELI SIMANSON