16.09.20
Tibude rühma õpetajad on Vaike AKSBERG, Ene RANNAMETS JA Mari SAARON (õpetaja-assistent) ning õpetaja-abi Pille PUUSSAAR.

Õpetaja Vaike on keskeriharidusega õpetaja, lisaks on tal läbitud 320-tunnine kvalifikatsioonikursus. Tibutares töötab alates 27.12.1976.a. Alates septembrist 2018 töötab osaajalise koormusega seoses sooviga ka pensionipõlve kasutada. Oleme leidnud Vaike kõrvale talle puhkust andma noore lasteaiaõpetaja bakalauruse kraadiga Mari. 

Õpetaja Ene on kõrgharidusega õpetaja. Tibutares töötab alates 29.05.1985.a, õpetajana alates 01.11.2004.a.

Õpetaja-abi Pille töötab Tibutares alates 22.08.2005.a.

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2020/2021 ÕA

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.       

1.-11. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 14. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.  

 

TIBUD 4-5 aastased

 

Toimetaja: AILI TAMM