22.10.18
Tibude rühma õpetajad on Vaike AKSBERG, Ene RANNAMETS JA Mari SAARON (õpetaja-assistent) ning õpetaja-abi Pille PUUSSAAR.

Õpetaja Vaike on keskeriharidusega õpetaja, lisaks on tal läbitud 320-tunnine kvalifikatsioonikursus. Tibutares töötab alates 27.12.1976.a. Alates septembrist 2018 töötab osaajalise koormusega seoses sooviga ka pensionipõlve kasutada. Oleme leidnud Vaike kõrvale talle puhkust andma noore õpetajaks õppiva Mari, kes TLÜ-s II kursusel just lasteaiaõpetaja ametit omandamas.

Õpetaja Ene on kõrgharidusega õpetaja. Tibutares töötab alates 29.05.1985.a, õpetajana alates 01.11.2004.a.

Õpetaja-abi Pille töötab Tibutares alates 22.08.2005.a.

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2018/2019 ÕA

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.       
1.-14. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 17. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.   

 

TIBUD 6-7 aastased

ESMASPÄEV

9.00                             MINA JA KESKOND

                                    MATEMAATIKA

10.20 -10.55               KUNST kunstiklass ½ GRUPPI (AVE) + ROBOOTIKA ½ õppeklassis

11.00- 11.35               KUNST kunstiklass ½ gruppi (AVE) + ROBOOTIKA ½ õppeklassis

 

TEISIPÄEV

9.00                             KEEL JA KÕNE

9.30                             MEISTERDAMINE

11.35 -12.10               LIIKUMINE (õues)

 

KOLMAPÄEV

 9.00 - 9.35                 MUUSIKA

                                    KEEL JA KÕNE

                                    MATEMAATIKA

10.20 - 10.55              ÕPPEKLASSI KÜLASTUS

15.15-15.50                LIIKUMINE (saalis)

 

NELJAPÄEV

 9.00 - 9.35                 KUNST: kunstiklassis (rühm koos – AVE)

                                    MINA JA KESKKOND – terviseõpetus

                                    VOOLIMINE

11.40 -12.15               MUUSIKA

REEDE   

9.00                             KEEL JA KÕNE (Samm – Sammult)          

                                    KEEL JA KÕNE

Toimetaja: AILI TAMM