10.09.20
Piilude rühma õpetajad on Marika KUUSMANN ja Lea LUUKAS ning õpetaja-abi Anne ALTO.

Õpetaja Marika on keskeriharidusega vanemõpetaja. Tibutares tööl alates 13.04.1978.a. Õpetaja Lea on keskeriharidusega õpetaja ja Tibutares alates 04.01.1982.a. Õpetaja-abi Anne on Tibutares alates 8.10.2018.a.

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2020/2021 ÕA

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.       
1.-11. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 14. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.   
 

PIILUD         6-7 aastased

 

 

Toimetaja: AILI TAMM