21.05.21

Tibutare päevakava on koostatud lähtudes laste vanusest, lasteaia tegevuskavast ning sotsiaalministri 24. septembri 2010. aasta määrusele nr 61 "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale".

Lapsed viibivad päeva jooksul õues 1-2 korda. Talvisel perioodil lähtume õue minekul Tervisekaitsenõuete määruse vastavast punktist ja  külmaindeksist (temperatuuri ja tuule koosmõju), mida on võimalik jälgida lingilt: http://www.ilmateenistus.ee/ 

Valverühma telefon: 55537031 

Juuni töögraafik II nädal 7.-11.juuni, avatud 7 rühma

KIISUDE RÜHMAS Kiisud+ Piilud

Lapsed oma rühmades:

KRÕLLID

TIBUD

SIPSIKUD

MIKID

NAKSID

MUUMID

 

Juuni töögraafik III nädal 14.-18.juuni; avatud 5 rühma

KIISUDE RÜHMAS Kiisud+ Piilud

NAKSIDE RÜHMAS Naksid+ Krõllid

TIBUDE RÜHMAS Tibud+ Sipsikud

 

Lapsed oma rühmades:

MIKID

MUUMID

 

Juuni töögraafik 21.juuni-25.juuni IV nädal, avatud 3 rühma

NAKSIDE RÜHMAS: Naksid+Mikid+ Krõllid

KIISUDE RÜHMAS: Piilud+Kiisud

TIBUDE RÜHMAS: Tibud+ Sipsikud+ Muumid

 

Juuni töögraafik 28.06-30.06 V nädal, avatud 1 koondrühm

TIBUDE RÜHMAS: kõikide rühmade lapsed koos

 

Juulis Harku valla valverühm (20 last; eelnevalt sõlmitud lepinguga) avatud Krõllide rühmas

Augusti I nädal 2.-6.august, avatud 4 rühma; uute laste kohanemisperiood oma rühmades

KIISUDE RÜHMAS   Kiisud

PIILUDE RÜHMAS   Piilud

MIKIDE RÜHMAS: Mikid+ Naksid+Muumid

TIBUDE RÜHMAS: Tibud+Sipsikud+Krõllid

Kui lapsi palju, läheb õpetaja abi osadega teise rühma või suunatakse osad lapsed Kiisudesse või Piiludesse

 

Augusti II nädal 9.-13. august, avatud 4 rühma

KIISUDE RÜHMAS   Kiisud

PIILUDE RÜHMAS Piilud

NAKSIDE RÜHMAS: Naksid+Muumid+ Krõllid

TIBUDE RÜHMAS: Tibud+ Sipsikud+ Mikid

Kui lapsi palju, läheb õpetaja abi osadega teise rühma või suunatakse osad lapsed Kiisudesse või Piiludesse

 

Augusti III nädal 16.-19. august, avatud 5 rühma

NAKSIDE RÜHMAS   Naksid+ Muumid

KRÕLLIDE RÜHMAS Krõllid+ Mikid

TIBUDE RÜHMAS Tibud+ Sipsikud

KIISUDE RÜHMAS Kiisud

PIILUDE RÜHMAS Piilud

Kui lapsi palju, läheb õpetaja abi osadega teise rühma või suunatakse osad lapsed Kiisudesse või Piiludesse

 

Augusti IV nädal 23.-27.august, avatud 7 rühma

NAKSIDE RÜHMAS   Naksid+ Muumid

KRÕLLIDE RÜHMAS Krõllid

TIBUDE RÜHMAS Tibud

KIISUDE RÜHMAS Kiisud

PIILUDE RÜHMAS Piilud

SIPSIKUTE RÜHMAS Sipsikud

MIKIDE RÜHMAS Mikid

 

 

Augusti V nädal 30.august-3. september kõik lapsed oma rühmades.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Täpsemalt loe töökorralduse muutuse vajadusest ja sisust, kasust lapsele siit:

 

Tabasalu lasteaed Tibutare valverühm on avatud lastele kell 7.00-7.30

Lapse põhirühm tegutseb kell 7.30-18.30. Valverühmas võtab lapsi vastu meie rühmaõpetajad rotataiooni korras- 2 nädalal on ühe rühma õpetajad ka valverühma õpetajad.

Laste lasteaiapäev ei tohiks olla pikem kui 11 tundi. Seega soovitame ainult tõsise vajaduse korral kasutada valverühma võimalusi.

PÄEVAKAVA

 

 

 

3-4a

4-5a

5-6a

6-7a

7:00

LASTEAED AVATAKSE, laste vastuvõtt valverühmas

 

*

*

*

*

7.30

Laste vastuvõtt rühmas, individuaalsed tegevused,

vabategevused

 

 

 

 

 

   

 

*

*

*

*

8:30 -

9:00

HOMMIKUSÖÖK

 

*

*

*

**

9:00

Planeeritud õppe- ja kasvatusegevused toas ja

õues, vabategevused

 

*

*

*

*

 

LÕUNASÖÖK

 

12:10

12:15

12:20

12:25

13:00 - 

15:00

Päevane puhkeaeg

 

*

*

*

*

15:15

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused

 

*

*

*

*

16:00 

ÕHTUOODE

 

*

*

*

*

16:30 -

18:30   

Individuaalsed tegevused, mäng, kojuminek

 

*

*

*

*

18.30

LASTEAED SULETAKSE

 

*

*

*

*

 

 

Toimetaja: AILI LAHT