10.09.20

Nakside rühma õpetaja on SIRJE REINLA ja õpetaja assistent on Ene Virtmann ning õpetaja-abi Kristiina LIPSTAL.

Õpetaja Sirje on kõrgharidusega vanemõpetaja, Tibutares alates 02.08.1976.a. Õpetaja-assistent Ene on kõrgharidusega ja lapsehoidja kutsega ja asus tööle 02.08.2018.a. Õpetaja-abi Kristiina on Tibutares alates 31.07.2019.a.

 

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2020/2021 ÕA

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.       
1.-11. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 14. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.   
 

                NAKSID 3-4 aastased

 

Toimetaja: AILI TAMM