10.09.20

Muumide rühma õpetajad on Helin LAIMETS ja Virge KALJURA ning õpetaja-abi Piret PUUSSAAR.

Õpetaja Helin on kõrgharidusega vanemõpetaja, Tibutares alates 01.06.1981.a.

Õpetaja Virge on kõrgharidusega lasteaiaõpetaja, Tibutares tööl alates 17.08.2015.a.

Õpetaja-abi Piret on Tibutares alates 09.08.2004.a.

____________________________________________________________________________

 

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2020/2021 ÕA

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.       
1.-11. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 14. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.   
 
MUUMID      5-6 aastased

 

Toimetaja: AILI TAMM