1.11.19

Muumide rühma õpetajad on Helin LAIMETS ja Virge KALJURA ning õpetaja-abi Piret PUUSSAAR.

Õpetaja Helin on kõrgharidusega vanemõpetaja, Tibutares alates 01.06.1981.a.

Õpetaja Virge on kõrgharidusega lasteaiaõpetaja, Tibutares tööl alates 17.08.2015.a.

Õpetaja-abi Piret on Tibutares alates 09.08.2004.a.

________________________________________________________________________________

 

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2019/2020 ÕA

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.       
1.-13. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 16. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.   
 
MUUMID      4-5 aastased

 

ESMASPÄEV

9.00-9.25                   MUUSIKA

9.30                           KEEL JA KÕNE

 

TEISIPÄEV

9.00-                          MINA JA KESKKOND

             KUNST RÜHMAS (voolimine)

10.25-10.50               LIIKUMINE õues

11.15-11.40                ÕPPEKLASS (ARENDAVAD ÕPPEMÄNGUD)

KOLMAPÄEV

9.00-9.35                    1. grupp: KUNSTIKLASSIS (joonistamine, maalimine)

   2. grupp: KEEL JA KÕNE (lugemine, kirjutamine) /

   MATEMAATIKA - ÕPPEKLASSI VÕIMALUS

9.40-10.15                  2. grupp: KUNSTIKLASSIS (joonistamine, maalimine)

   1. grupp:  KEEL JA KÕNE (lugemine, kirjutamine) /

   MATEMAATIKA - ÕPPEKLASSI VÕIMALUS

 

NELJAPÄEV

9.00                             KEEL JA KÕNE / MATEMAATIKA

               KUNST RÜHMAS (meisterdamine)

10.00-10.25                 MUUSIKA

 

REEDE

9.25-9.50                    LIIKUMINE (sees) 

10.00-…                     MINA JA KESKKOND + KEEL JA KÕNE (jutustamine,

                                    vestlemine)

Toimetaja: AILI TAMM