30.07.21

Mikide rühma õpetaja on REIMI VOOGLA, assistent Angela KIILMAA ja õpetaja-abi Sirje Lippur.

Rühmas töötab tugiisik Katrin Jurna

 

 

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2021/2022 ÕA (koostamisel)

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.       
1.-12. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 14. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.   

 

MIKID           5-6 aastased

 

 

Toimetaja: REELI SIMANSON