Kõnearendusega tegeleb Tibutares logopeed Aade Rosik.

Logopeed Aade on erialase kõrgharidusega, kes töötab Tibutares alates 10.01.2000.a.

Nõuandeid lapsevanematele!

Te kõik ootate (ootasite) aega, mil Teie laps rääkima hakkab. Mõnikord juhtub see kiiremini, teinekord kulub selleks rohkem aega. Oma lapse kõne arengule saate just Teie palju kaasa aidata.

  • Rääkige lapsega palju ja ärge muretsege, kas laps saab aru! Saab küll, kuid tal pole veel piisavalt oskusi kaasarääkimiseks.
  • Nimetage asju õigete nimedega! Ärge kasutage lapsega suheldes "pudikeelt", vastasel juhul omandab laps keele, mida keegi peale Teie ei tunne.
  • Suhtuge oma kõnesse kriitiliselt. Ärge kõnelege liiga kiiresti, lapsel on Teid raske jälgida ja hiljem saab temastki "vuristaja", kelle jutust on raske aru saada.
  • Kui lähete lapsega külla, teatrisse, jalutama jne, siis rääkige kõigest, kuna seal on väga palju uut lapse jaoks.
  • Võimaldage lapsel tutvuda eakohaste raamatutega. Lugege neid ette, vaadake koos pilte, rääkige sellest. Laps tahab ju kõike teada.
  • Laulge lapsele ja koos lapsega, pole tähtis, kas Te peate viisi või ei.
  • Lapse kõne areneb kõige kiiremini kuni neljanda eluaastani ja kaotsiläinud aega on raske tagasi teha. Ka lasteaiast jääb siis väheks ja hiljem koolis võivad tekkida õpiraskused, kuna lapsel on tekste raske mõista.
  • Laske oma lapsel rääkida ja võtke aega tema ärakuulamiseks!
  • Lapse iga hääldusviga ei ole vaja kohe parandada (see võib tekitada kõnehirmu)! oluline on, et Teie kõne on õige ja Te ei korda "nii armast" lapse sõna.
  • Kui Teie lapsel esineb kõnetakistusi ja ta ei ütle kohe sõna välja, siis ärge juhtige sellele lapse tähelepanu. Kuulake laps ära niisuguse kõnega, nagu lapsel on. Lapsele tema probleemi teadvustamisest on ainult samm raske kogeluseni.

Mõelge oma lapse kõnele ja kui Teil tekib küsimusi, pöörduge lähima logopeedi poole ja küsige nõu. Ärge jääge väga pikalt ootama!

 

Aade Rosik

logopeed