10.09.20
 
Krõllide rühma õpetajad on Gaidi PAHVERK ja Kertu NOORLIND ning õpetaja-abi Kersti Toodu.
Õpetaja Gaidi on keskeriharidusega õpetaja,Tibutares tööl alates 08.01.1996.a.
Õpetaja Kertu on kõrgharidusega õpetaja, kes Tibutares õpetajana tööl alates august 2018 a. (Kertu on ka enne töötanud õpetajana Tibutares ja just ka Krõllide rühmas- seega koostöö õpetaja Gaidiga juba "sisse töötatud"
Õpetaja-abi Kersti omab lapsehoidja kutsetunnistust ning Tibutares tööl alates 31.07.2020.a. (Eelmisel aastal töötas asendustöötajana meil erinevates rühmades).

 

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2020/2021 ÕA

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.      
1.-11. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 14. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.  
   

KRÕLLID

3-4 aastased

 

 

Toimetaja: AILI TAMM