22.05.19

Vastavalt Tabasalu lasteaia Tibutare põhimäärusele on Hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

Lasteaia kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe oma rühma esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele.

 

Hoolekogule küsimuste edastamine toimub läbi rühma esindaja.

 

Hoolekogu liikmed 2018/2019 

Tibude rühm- lapsevanem Karl Sisask

Piilude rühm- lapsevanem Raul Leemets; hoolekogu esimees

Krõllide rühm- lapsevanem Kati Raudsepp

Nakside rühm- lapsevanem Rauno Stüff

Mikide rühm- lapsevanem Anni Talts

Muumide rühm- lapsevanem Hallar Ränk; hoolekogu aseesimees

Kiisude rühm- lapsevanem Gerli Vainumaa

Sipsikute rühm- lapsevanem Sirja Sulakatko

Õpetajate esindaja- õpetaja Sirje Reinla

Harku Vallavalitsuse esindaja- Vello Viiburg

*****

HOOLEKOGU PROTOKOLLID

06.12.2012 nr.25

12.02.2013 nr.26

12.06.2013 nr.27

05.05.2014 nr.28

06.11.2014 nr.29

25.02.2015 nr.30

13.05.2015 nr.31

10.11.2015 nr.32

05.04.2016 nr.33

20.10.2016 nr.34

12.12.2016 nr.35

11.02.2017 nr.36

07.03.2017 nr.37

09.11.2017 nr. 38
 
21.02.2018 nr. 39
 
16.04.2018 nr.40
 
05.11.2018 nr 41
13.02.2019 nr 1-3/1-2019
20.05.2019 nr 1-3/1-2019
Toimetaja: AILI TAMM