10.11.20

Vastavalt Tabasalu lasteaia Tibutare põhimäärusele on Hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

Lasteaia kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe oma rühma esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele.

 

Hoolekogule küsimuste edastamine toimub läbi rühma esindaja.

 

Hoolekogu liikmed 2018/2019 

Hoolekogu liikmed 2019/2020 õa

Hoolekogu liikmed 2020/2021 õa

Muumide rühm -  Hallar Ränk

Nakside rühm – Kristo Pals

Piilude rühm –  Raul Leemets

Mikide rühm – Getter Nurklik

Sipsikute rühm – Andrea Kivi

Tibude rühm –  Stig Rogenbaum

Kiisude rühm – Gerli Vainumaa

Krõllide rühm – Merilin Mikko

 

Õpetajate esindaja- õpetaja Sirje Reinla

Harku Vallavalitsuse esindaja- Vello Viiburg

*****

HOOLEKOGU PROTOKOLLID

06.12.2012 nr.25

12.02.2013 nr.26

12.06.2013 nr.27

05.05.2014 nr.28

06.11.2014 nr.29

25.02.2015 nr.30

13.05.2015 nr.31

10.11.2015 nr.32

05.04.2016 nr.33

20.10.2016 nr.34

12.12.2016 nr.35

11.02.2017 nr.36

07.03.2017 nr.37

09.11.2017 nr. 38
21.02.2018 nr. 39
16.04.2018 nr.40
05.11.2018 nr 41
13.02.2019 nr 1-3/1-2019
20.05.2019 nr 1-3/2-2019
21.10.2019 nr 1-3/3-2019
01.06.2020 nr 1-3/1/2020
21.08.2020 nr 1-3/2/2020
Toimetaja: AILI TAMM