« Tagasi

Tibutare lasteaia eestvedamisel hakkasid Harku valla õpetaja abid õppima lapsehoidjaks

2.novembril 2018 toimus Tallinna Tervishoiukõrgkooli töökohapõhise õppe Harku valla õpetajat abistavatest töötajatest komplekteeritud lapsehoidja kutseõppe kursuse avaaktus Tabasalu Lasteaed Tibutares.

Üle aasta tagasi Tabasalu Lasteaia Tibutare juhi peas tekkinud soov ja ootus toetada lasteaia rühmades töötava personali kvalifikatsiooni, leidis koostööpartneri ja lahenduse Tallinna Tervishoiukõrgkooli näol. Nimelt on võimalik korraldada tänu ESF toetusfondile, HTM ja INNOVE Kutsehariduse ühismeetmele lapsehoidja tasemekoolitust töökohapõhiselt. Õpe toimub nagu statsionaarõppes ikka terve aasta, lõppeb kutseeksamiga ja edukal lõpetamisel omistatakse eluaegne lapsehoidja kutse.

Erilised tänud selle projekti õnnestumise eest tahan öelda Piret Tammele, TTK

Kutseõppe osakonna juhataja ja elukestva õppe keskuse õppejõud-lektorile, kellega ettevalmistusprotsess toimus terve aasta.

Mõtet sai tutvustatud Harku valla teistele õppeasutuste juhtidele ja koostöös komplekteeritud 7-st Harku valla õppeasutuse töötajatest õppegrupp. Avaaktusel anti Tallinna Tervishoiukõrgkooli rektori Ülle Eritsa poolt üle pidulikult 18 lapsehoidja tasemeõppes alustavale õppijale õppijastaatust kinnitav kolmepoolne leping (Tallinna Tervishoiukõrgkool, tööandja esindaja, õppija), mis paneb kohustuse ja vastutuse lisaks õppijale endale ka õppijate praktika korraldamise eest Harku valla haridusjuhtidele. Need 18 õppijat on Tabasalu Lasteaiast Tibutare, Harku Lasteaiast, Alasniidu Lasteaiast, Rannamõisa Lasteaiast, Vääna Mõisakooli lasteaiaosast, Pangapealse Lasteaiast, Netiemme Lastehoiust. Kuna lapsehoidja tasemekoolituses osalemise eelduseks on keskhariduse olemasolu, siis kahjuks kõik soovijad õppima ei pääsenud. Õpe hakkab toimuma reedeti nii Tibutare Lasteaia ruumides kui ka TTK-s.

Uuenev õpikäsitus ei sea kõrgeid ootusi mitte ainult õpetajatele vaid kõigile täiskasvanutele, kes õppeasutuses lastega tegelevad. Seega loodame õppimisvõimaluse loomisega õpetaja abidele ja assistentidele toetada eelkõige laste oskusliku ja teadliku arengu suunamise taset ja professionaalset koostööd õpetajatega.

Avaaktusel andsid oma soovid ja toetavad mõtted õppijatele kaasa Harku Vallavalitsuse abivallavanem Maris Viisileht ja haridus-ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe.

Meie kõigi ühine soov on, et kõik 2.novembril 2018 alustanud õppijad jõuavad ka edukalt oktoobris 2019 kutsetunnistuseni ja mis peamine- jätkavad tööd Harku laste heaks oma õppeasutustes.

Reeli Simanson

Tabasalu Lasteaed Tibutare direktor