« Tagasi

Seoses covid viiruse levimisega, on meil keelatud erinevatest rühmadest lapsi kokku panna. Seega ei toimu valverühma kell 7.00-7.30 ega huvitegevust siseruumides esialgu kuni 31.jaanuarini 2021.

Seoses covid viiruse levimisega, on meil keelatud erinevatest rühmadest lapsi kokku panna. Seega ei toimu valverühma kell 7.00-7.30 ega huvitegevust siseruumides esialgu kuni 31.jaanuarini 2021.

/.../ aadressilt: https://www.kriis.ee/et/uudised/ida-virumaal-ja-harjumaal-jatkuvad-piirangud-teatud-leevendustega-1-veebruarini  

Alates 18. jaanuarist on Harjumaal ja Ida-Virumaal sisetingimustes toimuv noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe lubatud individuaalselt koos juhendajaga. Välitingimustes on tegevused lubatud kuni 10- liikmelistele rühmadele ja juhendajale.
 
Noorsootöö ning huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe on siseruumides lubatud üksnes nende gruppide põhiselt, kes kontaktõppes igapäevaselt kokku puutuvad. See tähendab näiteks, et kui pärast tunde on huvitegevusena ette nähtud kooli ruume toimuv robootikaring, kus osalevad ühe klassi õpilased, võib ringi tegevus toimuda. Oluline on jätkuvalt vältida eri klasside, gruppide ja rühmade kokkupuuteid.
 
Piirangud huvitegevusele ja -haridusele, täienduskoolitusele ja -õppele vaadatakse üle kahe nädala pärast.