« Tagasi

TÄNUKIRI osalemise ja panustamise eest IELS (rahvusvahelise alushariduse ja laste heaolu uuring) osalemise eest

IELS on OECD uuring, mille eesmärk on pakkuda usaldusväärseid andmeid, mis võimaldavad riikidel analüüsida ja parandada laste varajasi õpikogemusi.
2018. aastal toimus Eestis, Ameerika Ühendriikides ja Inglismaal suuremahuline põhiuuring, kus osales ligikaudu 600 kooli ja lasteaeda, 7000 viieaastast last, lapsevanemad ja õpetajad.
Eestis osales rohkem kui 2100 last 200st lasteaiast ning ligikaudu 1800 lapsevanemat ja 700 õpetajat.
Lisaks oli uuringusse kaasatud 200 lasteaiapoolset koordinaatorit ja sama palju haridustöötajaid lapse oskuste hindamise läbiviijatena.
IELS tulemuste kokkuvõte eesti keeles saad lugeda siit
Uringut tutvustavat video saab vaatata siit
Uuringust endast saab lugeda täpsemalt https://www.innove.ee/uuringud/iels-uuring/