« Tagasi

15.jaanuarist algas Harku vallas koolidesse registreerumine

Head sügisel kooliteed alustava lapse vanemad!

Täname, et olete hoole ja armastusega last kooliminekuks ette valmistanud. Oleme rõõmsad, et usaldasite lapse kooliks ettevalmistamise Tabasalu Tibutare Lasteaiale. Olete kindlasti peres palju arutanud, milline võiks olla lapsele parim kool haridustee alustamiseks. Meie valla heade koolide sümboolika leiate töövihikust "MAIAD AIAS", mis jagatakse kõigile sügisel kooliteed alustavatele Harku valla lasteaedades käivatele lastele.

Koolikohti jagab HALDO https://www.haldo.ee/ (elukohajärgse põhikooli määramine) selliselt, et oleks täidetud võimalikult paljude Harku valla lapsevanemate esimene koolieelistus. Kui soovijaid on rohkem kohtadest, aitab valikut teha HALDO, lähtudes prioriteetidest - lapse elukohalähedusest ja ühest perest laste sooviga käia ühes ja samas koolis.    

HALDO ei jaga lapsi klassidesse, vaid määrab elukohajärgse põhikooli. Loodetavasti mõistate, et esimese koolieelistuse soovi täitumine on tõenäolisem, kui taotlete lapsele kohta kodulähedasse kooli ja/või kooli, kus lapse õde/vend juba õpib. HALDOS saavad lapsevanemad esitada taotlusi ja muuta koolieelistusi kahes taotluste ringis.

HALDOS avatakse esimene taotluste ring 15. jaanuaril ja suletakse 16. veebruaril kell 14.30. Esimeses ringis laekunud taotluste alusel otsustakse klassikomplektide avamine koolides, kontrollitakse taotluste nõuete täitmist (lapse ja koolikohta taotleva vanema elukoht rahvastikuregistris 2017/18 aastavahetuse seisuga Harku vallas).

HALDO jagab ära vanemate soovide ja prioriteetide alusel koolikohad, saadab elukohajärgse koolikoha määramise teated ja ootab lapsevanema vastust teadetele kümne kalendripäeva jooksul.  

Teine 1. klassi koolikohtade taotlemise/jagamise ring (esimeses ringiks vabaks jäänud kohtadele) avatakse HALDOS aprillis, sellest teavitatakse täpsemalt vallavalitsuse veebilehel. 

Koolikoha pakkumise vastuvõtmisega HALDOS  olete ühtlasi esitanud avalduse kooli direktorile lapse kooli vastuvõtmiseks. Edasise vajaliku info leiate juba kooli kodulehelt.    

Juhul, kui soovite  koolikoha vastuvõtmise avaldusest (peale selle esitamist HALDOS) mingil põhjusel loobuda (nt laps kandideeris edukalt mõnda katsetega kooli), palume sellest koheselt e-posti aadressile aivar.soe@harku.ee teavitada – Teie lapsele määratud kohta võib teine veel kohata jäänud laps väga vajada.  

Alates 15. juunist võivad koolid vabaks jäänud kohtadele võtta ka lapsi väljastpoolt Harku valda.

Loodame, et HALDOS täidetud taotluse alusel suudame pakkuda lapsele arenguks Harku valla võimalustest ja Teie soovidest lähtuvat parimat koolikohta.

 

Lugupidamisega                                                                   

Reeli Simanson                                                          Aivar Soe

Lasteaia direktor                                                        Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja