17.09.19
Piilude rühma õpetajad on Marika KUUSMANN ja Lea LUUKAS ning õpetaja-abi Anne ALTO.

Õpetaja Marika on keskeriharidusega vanemõpetaja. Tibutares tööl alates 13.04.1978.a. Õpetaja Lea on keskeriharidusega õpetaja ja Tibutares alates 04.01.1982.a. Õpetaja-abi Anne on Tibutares alates 8.10.2018.a.

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2019/2020 ÕA

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.       
1.-13. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 16. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.   
 

PIILUD         5-6 aastased

 

ESMASPÄEV:

9.00                             MINA JA KESKKOND

9.40                             KEEL JA KÕNE

11.40                           MUUSIKA

 

TEISIPÄEV:

9.00                             KEEL JA KÕNE (lu+ ki) / MATEMAATIKA

9.40                             MATEMAATIKA / KEEL JA KÕNE (lu+ ki)

10.20                           JOONISTAMINE 1. grupp

11.00                           JOONISTAMINE 2.grupp

 

KOLMAPÄEV:

9.00                             KUNST (meisterdamine)

10.55                           LIIKUMINE (õues)

 

NELJAPÄEV:

9.00                             MUUSIKA

9.40                             JOONISTAMINE 1.grupp / MINA JA KESKKOND

10.20                           JOONISTAMINE 2.grupp / MINA JA KESKKOND

9.40 - 10.50                ÕPPEKLASSI KÜLASTUS

 

REEDE:

9.00                             KUNST (voolimine)

9.40                             KEEL JA KÕNE

                                    ÕPPEKLASSI KÜLASTUS

10.30                           LIIKUMINE (sees)

 

Toimetaja: AILI TAMM