22.10.18
Piilude rühma õpetajad on Marika KUUSMANN ja Lea LUUKAS ning õpetaja-abi Anne ALTO.

Õpetaja Marika on keskeriharidusega vanemõpetaja. Tibutares tööl alates 13.04.1978.a. Õpetaja Lea on keskeriharidusega õpetaja ja Tibutares alates 04.01.1982.a. Õpetaja-abi Anne on Tibutares alates 8.10.2018.a.

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2018/2019 ÕA

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.       
1.-14. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 17. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.   
 

PIILUD 4-5 aastased

ESMASPÄEV

9.00                             MINA JA KESKKOND (Samm – Sammult)

9.25-9.50                    MUUSIKA

10.00                           KUNST - VOOLIMINE

 

TEISIPÄEV

9.15 – 9.40                  MATEMAATIKA/KEEL JA KÕNE (lugemine ja kirjutamine)

9.45 – 10.10                KEEL JA KÕNE (lugemine ja kirjutamine)  /MATEMAATIKA

10.50-11.15                LIIKUMINE (SEES)

 

KOLMAPÄEV

9.00                             MINA JA KESKKOND

10.30-10.50                KUNSTIKLASS ½ GRUPPI JOONISTAMINE, MAALIMINE

                                   ÕPPEKLASSIS (POOL RÜHMA)

11.00-11.30                KUNSTIKLASS ½ GRUPPI JOONISTAMINE, MAALIMINE

                                   ÕPPEKLASSIS (POOL RÜHMA)

NELJAPÄEV

9.00                             KEEL JA KÕNE

9.30                             KUNST – MEISTERDAMINE/KLEEPETÖÖ

10.25-10.50                MUUSIKA

 

REEDE

9.25 - 9.50                  LIIKUMINE (ÕUES)

10.00                           KEEL JA KÕNE

10.20 - 10.55               ÕPPEKLASSI KÜLASTUS

 

Toimetaja: AILI TAMM