18.10.19
Kiisude rühma õpetajad on Kaie KAUP ja Joy MARTINSON ning õpetaja-abi Siiri Poller

Õpetaja Kaie on kõrgharidusega õpetaja. Tibutares tööl olnud väikese vahega alates 17.09.1981.a.

Õpetaja Joy on kõrgharidusega õpetaja, lisaks on tal läbitud 160-tunnine kvalifikatsioonikursus. Tibutares õpetajana tööl alates 01.09.2001.a.

Õpetaja-abi  Siiri on Tibutares tööl alates 27.03.2017.a.

 

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2019/2020 ÕA

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.       
1.-13. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 16. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.   

 

KIISUD         5-6 aastased

 

ESMASPÄEV

                                    KUULAMINE/KÕNELEMINE: VÄÄRTUSKASVATUS

                                    KUNST RÜHMAS

9.50-10.20                   MUUSIKA

 

 

TEISIPÄEV

9.00-9.30                    KUNSTIKLASS ½ GRUPI JOONISTAMINE, MAALIMINE

                 ÕPPEKLASS ½ GRUPI LUGEMINE/KIRJUTAMINE

9.40-10.10                  KUNSTIKLASS ½ GRUPI JOONISTAMINE, MAALIMINE

                 ÕPPEKLASS ½ GRUPI LUGEMINE/KITJUTAMINE

 

 

KOLMAPÄEV

                                    KUNST RÜHMAS

                                    MINA JA KESKKOND

10.25-10.55                LIIKUMINE õues

 

NELJAPÄEV

9.30-10.00                  MUUSIKA

11.00-11.30                KUNSTIKLASS ½ grupi JOONISTAMINE, MAALIMINE ÕPPEKLASS ½                                         grupi MATEMAATIKA

11.40-12.10                KUNSTIKLASS ½ grupi JOONISTAMINE, MAALIMINE ÕPPEKLASS ½                                         grupi MATEMAATIKA

 

REEDE

                                    KUULAMINE/KÕNELEMINE

                                    MINA JA KESKKOND

11.40-12.10                LIIKUMINE sees

Toimetaja: AILI TAMM