22.10.18
Kiisude rühma õpetajad on Kaie KAUP ja Joy MARTINSON ning õpetaja-abi Siiri Poller

Õpetaja Kaie on kõrgharidusega õpetaja. Tibutares tööl olnud väikese vahega alates 17.09.1981.a.

Õpetaja Joy on kõrgharidusega õpetaja, lisaks on tal läbitud 160-tunnine kvalifikatsioonikursus. Tibutares õpetajana tööl alates 01.09.2001.a.

Õpetaja-abi  Siiri on Tibutares tööl alates 27.03.2017.a.

 

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED 2018/2019 ÕA

Õppetegevused algavad kell 9.00 ja toimuvad lõimitult õppepäeva jooksul. Kindla ruumiga õppetegevuse aeg on ajaliselt täpselt määratletud.       
1.-14. september toimub õpetajate poolt laste arengutaseme  vaatlus ja analüüsimine, mille alusel seatakse õpieesmärgid rühmale ja kavandatakse individuaalset tööd lastega. Planeeritud õppetegevustega alustatakse 17. septembrist. Vanematel on võimalus e-päevikust Eliis jälgida nädalaplaane ja igapäevaste õppetegevuste sissekandeid.   

 

KIISUD 4-5 aastased

ESMASPÄEV

9.00-9.25                    MUUSIKA

                                    KEEL JA KÕNE

                                   

TEISIPÄEV

9.00                             MEISTERDAMINE

                                    MINA JA KESKKOND

10.25-10.50                LIIKUMINE SEES

11.15-11.40                ÕPPEKLASS (ARENDAVAD ÕPPEMÄNGUD)

 

KOLMAPÄEV

9.00-9.35                    KUNSTIKLASS ½ GRUPPI JOONISTAMINE, MAALIMINE

                                    KEEL JA KÕNE (LUGEMINE, KIRJUTAMINE), MATEMAATIKA/ 

                                   ÕPPEKLASSI KÜLASTUS

9.40-10.15                  KUNSTIKLASS ½ GRUPPI JOONISTAMINE, MAALIMINE

                                    KEEL JA KÕNE (LUGEMINE, KIRJUTAMINE), MATEMAATIKA/

                                    ÕPPEKLASSI KÜLASTUS

 

NELJAPÄEV

9.00                             MEISTERDAMINE

10.00-10.25                MUUSIKA

 

REEDE

9.50-10.15                  LIIKUMINE (ÕUES) 

                                    KEEL JA KÕNE

                                    MINA JA KESKKOND

Toimetaja: AILI TAMM