18.12.14

Meenutusi Tibutare ajaloost

Tabasalu lasteaed Tibutare valmis Ranna sovhoosi ööpäevaringse lastepäevakoduna 1970. aasta oktoobripühadeks. Esialgselt kaherühmalisena, kus oli lastele 45 kohta - sõimes sai käia 20 last ja aias 25 last.

Ranna sovhoosi linnukasvatuse kiire areng ning sellega kaasnenud rahvaarvu suurenemine ja elamuehitus tingisid vajaduse lasteaia laiendamiseks, sest aiarühma eraldi tubades töötas kaks rühma ning neile lisandus veel rühm saalis.

1976. aasta septembris avati 4 rühma ning lasteaed sai 6-rühmaliseks - 2 sõimerühma ja  4 aiarühma. Kokku sai lasteaias käia nüüd 140 last.

1979. aastal korraldatud nimekonkursi tulemusena sai lasteaia nimeks TIBUTARE.

1982. aastast alates lisandus veel 2 rühma ning nüüd oli lasteaias kohti 190 lapsele. Tegelikkuses oli lasteaia nimekirjades kuni 210 last.

1986. aastal kaotati öörühmad - sovhoosi buss sõidutas lapsed lasteaeda ja koju.

1993. aasta 1. jaanuarist sai lasteaia omanikuks Harku vald.

1993. aastal suleti laste vähesuse tõttu kaks rühma (Kiisud ja Krõllid). Juba aasta hiljem avati üks suletud rühmadest (Kiisud) ning 1996. aasta septembris ka teine. Tänaseni töötab lasteaed 8-rühmalisena ja lasteaias on kohti 176-le lapsele.

Aastate jooksul on Tibutarest kooli saadetud 1529 last. Kõige rohkem 1986. aastal - 87 last ning kõige vähem (8-rühmalisest) - 27 last - läks kooli 1985. ja 1992. aastal.

Toimetaja: LEA TREIBERG